27 Ara 2020 08:56
Journalist ID: 2391
News Code: 84162529
0 Persons
İran ile Türkiye arasında daimii teknoloji alışveriş merkezi kurulacak

Tahran, İRNA- İran Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Siteleri Teşkilatı (ISIPO) ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB) arasındaki Ortak Yürütme Komitesi'nin video konferans yöntemiyle yapılan ikinci toplantısında taraflar, iki ülke arasında daimi bir teknoloji değişim merkezinin kurulmasına vurgu yaptı.

İran ve Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli sanayilerden sorumlu kuruluşlar arasında KOBİ'lerin ekonomik ve ticari işbirliğini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yapılan Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasıyla birlikte dünya piyasaları, Eylem Planı Mutabakat Zaptı gibi konular Ortak Yürütme Komitesinin ikinci toplantısında tartışıldı.

Mutabık kalınan eylem planına göre, teknoloji değişimi alanında işbirliği, İran ile Türkiye arasında kalıcı bir teknoloji değişim merkezi kurulması, iş kümeleri alanında deneyim aktarımı, taşeron değişim sistemi (SPX) ve KOBİ'lerin finansmanı, karşılıklı yatırım garanti fonu, yatırım cazibe toplantıları düzenlemek, iki taraf arasında yüz yüze görüşmeler (B2B) yapmak ve bir çalışma takvimine göre danışman eğitim kursları düzenlemek, yapılacak işbirliği hususlarından bazılarını oluşturacak.

İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun 5 Şubat 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 21. toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik, sınai ve sınai anlaşmanın (4) numaralı fıkrasına dayanmaktadır.

Ayrıca İran Küçük Sanayi ve Sanayi Kasabaları Teşkilatı (ISIPO) ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB) arasında 7 Nisan 2015 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Taraflar bu anlaşmalar çerçevesinde ülkelerindeki mevcut kanun, yönetmelik ve politikalara uygun olarak işbirliği yapmaya çalışıyor.

Dünkü mutabakatta taraflar, KOBİ'leri iyileştirmeyi amaçlayan organizasyonel altyapıyı ve destek mekanizmalarını iyileştirmek için bilgi ve deneyimlerini ve KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan politikalar, eylemler ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi ve deneyim alışverişi dahil olmak üzere yapılan faaliyetleri eğerlendirdi.

Mutabakat aynı zamanda KOBİ'ler ve ilgili kurumlar için bilgilendirme programları sağlayacak ve girişimciliği geliştirmede birbirlerine yardımcı olacaktır. Bu yardımlar arasında, girişimcilik merkezlerinin kurulmasının gözden geçirilmesi ve önerilmesi, girişimci eğitmenlerin eğitimi ve eğitim atölyeleri ve benzerleri bulunmaktadır.

Eğitim atölyeleri, seminerler, konferanslar, tasarımla ilgili teknoloji transferi, fizibilite danışmanlığı, prefabrik sanayi atölyeleri ve teknoloji ve iş hizmet merkezleri ile küçük sanayi ve sanayi kümeleri alanındaki deneyimlerin aktarılması gibi alanlar da taraflar arasında yapılacak işbirliğinin diğer örnekleridir.

İran ve Türkiye ayrıca, belirli sanayi sektörlerinde yerli teknolojilerin transferi, ticaret heyetlerinin değişimini, endüstriyel turları ve küçük sanayiler arasında ortak iş faaliyetlerini kolaylaştırmak için yüz yüze iş görüşmelerini kolaylaştırmak için bilgilerin değişimi ve dağıtımını da gerçkeleştircektir.

İran'ın Türkiye'ye olan ihracatı 2019'da 5 milyar 46 milyon 49 bin 573 dolara ulaştı ve bu ülkeden 4 milyar 995 milyon 631 bin 963 dolar ithalat yapıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha