7 Tem 2024 10:48
Journalist ID: 5446
News ID: 85532075
T T
1 Persons

Ekler

İrevani Arap Birliği'nin asılsız iddiaları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı itiraz mektubu

New York, İRNA - İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrovani, Arap Birliği'nin asılsız iddiaları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne protesto mektubu gönderdi.

Arap Ülkeleri Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı öne sürdüğü asılsız iddialar üzerine, Emir Said İrevani BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben bir mektup gönderdi.

İran'ın BM Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani mektupta, İran İslam Cumhuriyeti, Arap Ülkeleri Birliği'nin 11. maddesinde yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik haksız ve temelsiz suçlamaları şiddetle kınamış ve bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş, bu eylemi ülkenin iç işlerine açık ve haksız bir müdahale olarak nitelendirmiştir.

Mektupta ayrıca "Bu eylem sadece iyi komşuluk ruhuna aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda egemen eşitlik ve devletlerin iç işlerine karışmama ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi'ndeki Büyük ve Küçük Tunb ile Ebu Musa adaları üzerindeki tartışmasız egemenliğini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İrevani ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin söz konusu bildirinin 11 ve 16. maddelerinde Basra Körfezi için sahte isim kullanılmasını şiddetle kınamış ve bunu kabul edilemez bulduğunu ve  " Fars Körfezi"nin bu su kütlesi için antik çağlardan beri kullanılan tek yasal ve geçerli coğrafi ad olduğunu vurgulamıştır. Tüm saygın dünya haritacılık kuruluşları da bu deniz bölgesini "Fars Körfezi" olarak tanımakta ve bu isme saygı göstermektedir." denildi.

1 Persons

yorumunuz

You are replying to: .