12 May 2024 16:40
Journalist ID: 5446
News ID: 85474680
T T
1 Persons

Ekler

Yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 1186 megawatt'a ulaştı

Tahran, İRNA - İran'ın yenilenebilir enerji kapasitesi bu yılın nisan ayında bin 186,26 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması 13. Hükümet Enerji Bakanlığı'nın önemli programlarından biri ve dolayısıyla bu sektörde 10.000 megavat kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Verimliliği Örgütü'nün (SATBA) yayınladığı istatistiklere göre, yenilenebilir enerji santrallerinin kapasitesi bu yılın nisan ayında 1.186 megavata ulaştı. Güneş enerjisi santrallerinin toplam yenilenebilir enerji içindeki payı ise %58 (487 megavat).

Rüzgar enerjisi toplam yenilenebilir enerjinin 364 megavatlık payı ile %31’lik paya sahip. Yenilenebilir enerji türlerinden biri olan küçük hidroelektrik santraller ise %9'luk paya sahiptir. Bu santraller ülkenin toplam yenilenebilir enerjisinin 103,67 megavatını tahsis etti.

 Biyokütle enerji santralleri, ülkenin toplam yenilenebilir enerjisinin 12,5 megavat'ının %1'lik payına sahiptir. Ayrıca genleşme türbinli santraller 9,6 megavatlık toplam yenilenebilir enerjinin %1'lik payına sahiptir.

Ülkenin elektrik üretim portföyünde yenilenebilir ve temiz enerjinin payı %0,6'dır.

10.000 megavat yenilenebilir enerji hedefine ulaşma çabaları sürüyor.

1 Persons

yorumunuz

You are replying to: .