17 May 2024 14:08
Journalist ID: 5556
News ID: 85480045
T T
0 Persons

Ekler

Dünyaca sevilen şair, Hayyam

17 May 2024 14:08
News ID: 85480045
Dünyaca sevilen şair, Hayyam

Hekim Ömer ibni İbrahim Hayyam Nişaburi, Razevi Horasan'ın Nişabur bölgesinden gelen büyük bir İranlı düşünür, şair, matematikçi, astrolog ve filozoftur. Hayyam sadece Farslar arasında değil, aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ dünya şiir severlerin gönlünde ve aklında yerini korumuştur.

Hayyam 427 yılında Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Nişabur'da doğdu.

Hayyam, Rubaiyat'ı birçok dile çevrilen, dünyada ünlü bir filozof ve şair olarak tanınmaktadır. Bu ünlü şair İran'da çoğunlukla matematik ve astronomi alanındaki bilgi ve ustalığıyla övülmektedir.

Farsça, Kur'an, Arapça, aritmetik, hukuk gibi ön dersleri Nişabur’da aldı ve ardından geometri ve matematiğin temel ve prensiplerini öğrendi.

Daha sonra İsfahan'a gitti ve bu kentte kaldığı 18 yıl boyunca kralın emriyle kurulan gözlemevinde astronomi araştırmaları yaptı.

Hayyam’ın Rubaiyat'ı felsefi açıdan o kadar derin, belagatli, basit, doğal ve edebi bir dille söylenmektedir ki herkesi büyülüyor.

Hayyam’ın dünyaca ünlü Rubaiyat’ı, Fars şiirinin en güzel örneklerinden biri sayılmaktadır ve ve farklı dillere çevrilmiş bir eserdir.

Rubaiyat ilk kez FitzGerald tarafından İngilizceye çevrilerek dünyaya kazandırıldı ve Hayyam’ın ismini dünyanın dört büyük şairi olan Homeros, Shakespeare, Dante ve Goethe arasında yer almasını sağladı.

Hayyam bir astronomdu ve bugünkü İran takvimi, kendisinin ve bazı bilim adamlarının Selçuklu emperatorluğu döneminde yaptıkları hesaplamaların sonucudur.

Analitik geometrinin kurucusu olan Hayyam geometri ve cebirde büyük başarılar elde etmiştir.

Hayyam MS. 1123'te Nişabur'da hayatını kaybetti. Hayyam’ın Nişabur’daki mezarı birçok turistin ve sanat tutkununun gözde merkezidir.

17 Mayıs günü İran’da Müze ve Kültürel Miras Günü aynı zamanda Hayyam'ı anma günü olarak adlandırılmıştır.

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .