Hekim Ömer ibni İbrahim Hayyam Nişaburi

  • Dünyaca sevilen şair, Hayyam

    Dünyaca sevilen şair, Hayyam

    Hekim Ömer ibni İbrahim Hayyam Nişaburi, Razevi Horasan'ın Nişabur bölgesinden gelen büyük bir İranlı düşünür, şair, matematikçi, astrolog ve filozoftur. Hayyam sadece Farslar arasında değil, aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ dünya şiir severlerin gönlünde ve aklında yerini korumuştur.