Düşünce

 • Sadî-i Şirazi: Fars Edebiyatının Unutulmaz İsmi

  Sadî-i Şirazi: Fars Edebiyatının Unutulmaz İsmi

  Bu yazıda Sadî-i Şirazî’nin hayatı, eserleri ve düşünce, kültür ve edebiyat dünyasındaki etkileriyle tanışmayı hedefliyoruz.

 • el-Kanun Fi’t-Tıb: İbn-i Sina’nın Tıp Tarihinde Parlayan Eşsiz Eseri

  el-Kanun Fi’t-Tıb: İbn-i Sina’nın Tıp Tarihinde Parlayan Eşsiz Eseri

  İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eseri, tıp alanında devrim niteliğinde bir yapıt olarak öne çıkıyor. Bu eser, sadece tıp literatüründe önemli bir kilometre taşı olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlık tarihindeki bilimsel ve entelektüel gelişmelere de ışık tutan bir eserdir. Bu yazıda söz konusu eseri daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.

 • İslam Felsefesi Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  İslam Felsefesi Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  İslam felsefesi tarihi hakkında temel bilgileri ele aldığımız bu yazıda bu alanda kaleme almış bazı eserleri size tanıtmayı hedefliyoruz.

 • İslam Felsefesi Mi Arap Felsefesi Mi? Oryantalizmin “Felsefe” Safsatası

  İslam Felsefesi Mi Arap Felsefesi Mi? Oryantalizmin “Felsefe” Safsatası

  İslam felsefesi, bütün İslam dünyasına ait derin bir düşünce geleneği olarak kabul edilir. Ancak bazı batılı felsefeciler İslam felsefesi diye bir düşünce geleneğinin varlığını sorgulayarak İslam dünyasında felsefenin olmadığını savunur. Bu yazıda söz konusu yaklaşımın çelişkilerini ele alıyoruz.

 • İslam Felsefesi, Genel Özellikleri ve Temel Ekolleri

  İslam Felsefesi, Genel Özellikleri ve Temel Ekolleri

  İslam felsefesi genel özellikleri ile beraber düşünce tarihinde derin izler bırakmış, batı felsefesinde önemli etkiler yaratmış köklü bir felsefe geleneği olarak kabul edilir. İslam felsefesinin genel özellikleri ve temel ekolleri öğrenmek için bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

 • İbn Sina Söyleşileri Kitabı Türkiye'de Okuyucularla Buluşuyor

  İbn Sina Söyleşileri Kitabı Türkiye'de Okuyucularla Buluşuyor

  İranlı filozof Gulamhüseyin İbrahimi Dinani'nin İbn-i Sina felsefesine dair görüşlerini içeren eser "İbn Sina Söyleşileri" isimli kitabı Önsöz Yayıncılık tarafından yayınlandı.

 • Sühreverdi: İşrak Felsefesinin Kurucusu

  Sühreverdi: İşrak Felsefesinin Kurucusu

  Sühreverdi İslam dünyasında gelmiş geçmiş en önemli filozoflardan biridir. Genç yaşta hayatını kaybeden Şeyh Şihabüddin Sühreverdi geriye bıraktığı eserleriyle düşünce ve felsefe dünyasında önemli bir etki yaratmıştır.

 • Farabi kimdir ve nasıl Müslümanların düşünce dünyasını etkilemiştir?

  Farabi kimdir ve nasıl Müslümanların düşünce dünyasını etkilemiştir?

  Farabi İslam felsefesinde öne çıkan en önemli isimlerden biridir. İslam felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen bu İranlı filozofu tanımak günümüz İslam düşüncesini anlamak için göz ardı edilemez bir gerekliliktir.

 • İslam Felsefesi: Düşünce semasında bir yolculuk

  İslam Felsefesi: Düşünce semasında bir yolculuk

  İslam felsefesinin gerek Müslüman ülkelerde gerek genel olarak dünya düşünce seyrindeki önemli etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Bu yazıya İslam felsefesini genel özellikleriyle beraber ele alıyoruz.

 • İran devrimi nasıl gerçekleşti | İslam İnkılabının hedefleri nelerdi?

  İran devrimi nasıl gerçekleşti | İslam İnkılabının hedefleri nelerdi?

  İran devrimi modern çağda gerçekleşmiş tek İslam devrimi olarak kayıtlara geçmiştir. Başta Marksizm olmak üzere modernitenin içinden ortaya çıkmış düşüncelerin temelini oluşturduğu devrimlerin aksine, İran İslam devrimi, İslami değerler ve kriterlere binaen gerçekleşen bir devrimdir. İran İslam devriminin tüm dünyada doğurduğu önemli sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda, bu devrimi tanıyıp bilmenin ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliriz.