Selasel  Kalesi , Şuşter'de çok sayıda ayrıntılı avluya, nefe, kuleye, bahçeye ve hendeğe sahip çok büyük bir kaledir. Tüm yapıları yıkılan bu kaleden geriye  yeraltı odaları, sarnıçlar ve Darion tünelleri dışında hiçbir şey kalmadı.  Tarihi metinler Ahameniş döneminde inşa edildiğinden bahseder ve kale yaklaşık 50 yıl öncesine kadar yerleşim için kullanılıyordu. Bu kale, Şuşter şehrinin savunma rolünün yanı sıra, aynı zamanda Daryun deresinin kontrol merkezi ve aynı zamanda Huzistan valisinin ikametgahıydı. Bu kalenin büyük bir kısmı tahrip olmasına rağmen kalan kısımları etkileyici ve oldukça gösterişli.  Kalenin yakınında antik mühendislik yapılarının en önemli ve elbette en şaşırtıcılarından biri olan "Daryun" yer almaktadır. Bu dere Daryuş Ahameniş zamanında elle kazılmış oluğ Şuşter ovasını sulamak için inşa edilmiştir. Bu dere, Şuşter'da yüzyıllar sonra hala kurucusunun adını taşıyan tek su yapısıdır.

4 Nis 2024 17:45

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .