İran'ın ortak bildiri yayınlama ve Siyonizmi ırkçılığın bir şekli olarak tanıtma inisiyatifi

Tahran, İRNA - İran'ın Cenevre Büyükelçisi, 56. İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'nda, birkaç ülke adına okuduğu ortak bildiride, Siyonizmi Filistinlilerin insan haklarını geniş çapta ihlal ettiği için ırkçılığın bir örneği olarak nitelendirdi.

İran'ın Cenevre Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Ali Bahreyni, Irkçılık Özel Raportörü'nün de katıldığı İnsan Hakları Konseyi toplantısında, İslam ülkeleri ve bazı bağımsız ülkeler adına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonizmi ırkçılığın bir şekli olarak tanıyan 3379 sayılı kararının yeniden canlandırılmasının gerekliliği konusunda ortak bir bildiri okudu.

Ortak bildiride, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) 2017 raporuna atıfta bulunularak, İsrail'in ( rejim) Filistinlilere karşı bir "apartheid rejimi" olarak tanımlandığı ve ırk ayrımcılığı ve apartheid yasağının uluslararası hukukun emredici bir kuralı olduğu belirtilmiş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin açıkça ihlal edildiği vurgulanmıştır. Ortak bildiride, uluslararası topluma, insanlığa karşı suç işleyen Siyonist rejimin kurumlarına karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulunulmuştur.

Bu inisiyatif, Siyonizmi ırkçılığın bir şekli olarak tanıyan 3379 sayılı kararın ana hükümlerinin yeniden canlandırılması yönünde önemli bir adım olacaktır.

1 Persons

yorumunuz

You are replying to: .