Tahti Revançi: Ülkeler aleyhine tek taraflı zorlayıcı önlemler yaşam hakkını ihlal etmekte

New Yok, IRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, özellikle Korona salgınının zor koşullarında tek taraflı zorlayıcı önlemlerin hedef ülkelerin yaşam hakkını ihlal ettiğini ve bunların derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Tahti Revançi, BM Nüfus ve Kalkınma Komisyonu'nun 54. oturumunda yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının toplumların gıda güvenliği, beslenme ve sağlık sistemleri üzerinde derin ve yıkıcı bir etki yarattığını belirterek, temel gıdalara erişim eksikliğinin, kadınlar, çocuklar ve ayrıca en savunmasız ve düşük gelirli aileler için ciddi yaşam ve sağlık sonuçları doğuracağını söyledi.

Tahti Revançi, "Uluslararası toplumun acil müdahalesi olmadan, yüz milyonlarca kişi daha kötü seviyelerde yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalacak Korona’dan dolayı mevcut zor durumda, tek taraflı zorlayıcı önlemler, hedef ülkelerdeki sıradan vatandaşların gıda güvenliğini ve beslenmesini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.’’ dedi.

Tahti Revançi, "Temel tıbbi malzeme ve malzemelere kolay erişememe aynı zamanda insanların yaşamlarını ve sağlığını tehlikeye atan sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Tıbbi ekipman ve sağlık malzemelerine erişim döviz temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı ciddi şekilde hedef alınmakta ve bu da ülkelerin sağlık hakkı ve hayat hakkını ihlal anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, İran halkıın tek taraflı zalimce zorlayıcı önlemlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm bu önlemlerin tam ve anında kalkmasını istedi.

Tahti Revançi, tüm zorlamalara rağmen İran’ın mevcut politikalarda reform yaparak, tüm kesimlere gıda temini ayrıca gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli adımlar attığını söyledi.

İran’ın 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade eden Tahti Revançi, bunun yanında İran’ın insani taahhütlerine bağlı olduğunu ve mülteci çocuklarına İranlı çocuklarla yan yana tahsil imkanı sağladığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha