10 Nis 2020 09:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83745120
0 Persons
İran ile UNIDO arasında tıbbi atıklar yönetimi iş birliği

Londra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün korona tıbbi atık yönetimi konusunda İran'ın bazı hastanelerinde çevre ile uyumlu ve güvenli yöntemle bir projeyi uygulama kararı aldığını duyurdu.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, Sağlık Bakanlığı'na konsept tasarısının sunulduğu ve İran, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Çin arasında ortaklaşa olarak uygulanacak bu projenin masrafının 1 milyon avro civarında olduğunu ve bu bunun tamamen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ile Çin tarafından sağlanacağını söyledi.

Garipabadi'nin ifadesine göre bu projede ilgili ileri düzey cihaz ve ekipmanların temini ve alımı da yer alıyor.

Şimdiye kadar bazı ülke ve uluslararası örgütler, korona ile mücadele çalışmaları kapsamında İran'a tıbbi malzeme veya mali yardım göndermişlerdir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yakın gelecekte iki adet korona hızlı tanı cihazını (RT-PCR) Tahran2a gönderecek ve OPEC Uluslararası Kalkınama Fonu da korona ile mücadele programları çerçevesinde İran'a 500 bin dolarlık kredi sağlamıştır.

Bu yardımlar Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla hastanelerin acil tıbbi malzeme ve ekipman ihtiyacını karşılamak üzere İran'a verilecektir.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur. Örgütün temel amacı, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamaktır. Son yıllarda UNIDO, çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak küresel kalkınmada giderek artan bir rol üstlenmiştir. Uzun vadede üç temel faaliyet alanı belirlenmiştir: üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması, ticari kapasitenin artırılması, enerji ve çevre.

Şubat 2016 tarihi itibariyle, 170 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları saptar, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır.

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ( OFID ) ise üye devletler tarafından 1976 yılında kurulmuş hükümetler arası gelişme finans kurumu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC). OFID egemenler ve düzenlenen OPEC üyesi ülkeler, Devlet Başkanları Konferansı'nda tasarlandı Cezayir , Cezayir Mart Konferansı 1975. Bir Solemn Deklarasyonu içinde, "diğer gelişmekte olan ülkeler ile OPEC ülkeleri birleştiren doğal bağlılığını tekrarlıyor onların mücadelesi "az gelişmişlik aşmak ve bu ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye önlemler alınması çağrısında için.

OFID amacı sosyoekonomik gelişimi için ikinci mali destek sağlayarak OPEC üyesi ülkeler ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki mali işbirliğinin güçlendirilmesidir. Kurumun merkez misyon yoksulluğu ortadan kaldırma amacı ile dünya çapında adam gelişmekte olan ülkelerde ile Güney-Güney Ortaklığı teşvik etmektir. OFID genel merkezi bulunmaktadır Viyana , Avusturya . Geçerli Genel Müdürü olan Dr. Abdülhamit Alkhalifa ait Suudi Arabistan . O, 1 Kasım 2018 tarihinde Genel Müdürü ve OFID Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 1 =