İran bankacılık sisteminin korona virüsünün ekonomik sonuçlarını önlemek için attığı adımlar

Tahran, İRNA- Korona salgınının ekonomik sonuçlarını önlemek, İran hükümeti ve banka sisteminin önceliklerindan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda düşük kredilerin verilmesi, kredi taksitlerinin ödenmesinin ertelenmesi ve destek projelerinin uygulanması ile bu krizin olumsuz yönleri hafifltilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca diğer önemli bir husus, İran'ın bu adımları ABD'nın benzeri görülmemiş ambargoları uyguladığı anda atılmasıdır.

Koronavirüsünün yayılması, bütün ülkelerde ticareti zora sokmuştur, öyle ki ekonomi uzmanları, mesleklerin kapanması, işsizliğin artması, işçilerin işten çıkarılmasıü gelirin düşmesi ve dünya çapında resesyonun medyana gelmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

İran da koronavirüsün yayılmasından nasibini almış ve çeşitli ekonomik sektörler, bu sorunla boğuşmaktadır. Hizmet sektöründeki bazı meslekler durma noktasına gelmiş, diğer birçok meslek grubunda da gelirler büyük düzeyde düşerek, bu gruplarda taksitlerin ödenmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bütün bu sorunlara rağmen İran hükümeti tarafından korona krizinin kötü ekonomik boyutlarının kısıtlanması için geniş çaplı faaliyetler yapılmakta ve bu çerçevede de ana görev, bankacılık alanına düşmektedir.

Milli Kalkınam Fonu'nca korona salgınının yayılmasından kaynakları sorunlarla mücadele için 1 milyar avronun ayrılması, ekonomideki birçok sektörün desteklenmesi için düşük faizli kredilerden oluşan 75 bin milyar Tümenlik kredinin verilmesi, koronadan zarar gören mesleklerin kredi taksitlerinin 3 aylığına ertelenmesi, tasarrug kredi taksitlerinin ödenmesinin ertelenmesi, 23 milyon hanehalkına 1 milyon Tümen kredi, koronadan zarar gören sabit geliri olmayan 4 milyon kişiye düşük faizli kredi ve bankalara borçlu olanların borçlarının tasfiye süresinin uzatılması gibi işler, hükümetin yaptığı adımların başlıcaları arasında yer alıyor.

Ayrıca İran'ın bu konudaki sorunlarını ikiye katlayan diğer önemli husus, ABD'nin uyguladığı ambargoların devam etmesidir. Diğer ülkeler, uluslararası olağan koşullarda ve yaptırımdan kaynaklı sorunlarla karşılaşmadan destek politikalarını yürürlüğe sokmuş, ancak İran birçok araç ve imkandan mahrum bırakılmıştır.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 7 =