İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamındaki üçüncü raporu onaylandı

Tahran, İRNA- İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamındaki üçüncü raporu BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye ülkeler tarafından onaylandı.

İran İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, BM'nin Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamında sunduğu üçüncü rapor, karşıt oy kullanılmadan onaylandı.

Oylamadan önce İran'ın BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane ile İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Mecid Tefrişi, İran'ın son 4 yılda insan hakları alanındaki kazanım ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda İran'a Çin, Rusya, Sri Lanka, Suriye, Venezuela, Afganisyan, Belarus, Filipinler, İngiltere, Belçika ve Butsevana ülkemizin sunduğu raporu desteklediklerini açıkladı.

İnsan Hakları Konseyi'ndeki toplantıda ayrıca İran'a karşı ABD'nin devreye soktuğu tek taraflı yaptırımların İran halkı üzerindeki zararlara değinilerek, ambargoların İran halkının sağlığının bozduğu vurguladı.

İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamındaki üçüncü raporu 2024 yılında İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacak.

İnsan Hakları Konseyi bünyesinde her devletin insan hakları alanındaki yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesini incelemek amacıyla EPİM’in oluşturulması kararlaştırılmıştır. Genel Kurul kararında, mekanizmayla ilgili olarak, objektif ve kaydadeğer bilgileri esas alması, devletlerin gönüllü işbirliğine dayanması ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarını gözönünde bulundurması, sözleşme denetim mekanizmalarını tamamlayıcı nitelikte olması ve İHK’nın evrenselliğini ve devletlere eşit muameleyi garanti altına alması yönünde birtakım unsurlar kabul edilmiştir.

EPİM sürecinde, her ülkenin Çalışma Grubu raporunun hazırlanmasını kurayla belirlenen üç İHK üyesi ülke (troyka) üstlenmekte, bu çalışmalarda Sekretarya’nın yardımından yararlanılmaktadır.

EPİM Çalışma Grubu’nun iki hafta süren her oturumunda 14 ülke incelenmekte ve yılda üç oturum düzenlenmektedir. Her ülkenin incelenmesi üç buçuk saatlik bir oturumda yapılmakta, bu sürenin bir saati incelenen ülkeye, kalan iki buçuk saat ise söz almak isteyen ülkelere verilmektedir. EPİM Çalışma Grubu oturumlarında sivil toplum kuruluşlarına (STK) söz verilmemektedir. Bununla birlikte STK’lar incelenen ülkeler hakkında hazırladıkları çalışmaları ilgilenen ülkelerle paylaşmakta ve dikkat çektikleri konular bu ülkelerce dile getirilebilmektedir.

Çalışma Grubunda bir ülke için geçici olarak kabul edilen EPİM Çalışma Grubu raporu, daha sonra olağan İHK oturumlarının ilgili gündem maddesi altında, ilgili ülkenin vereceği ilave güncel bilgiler, diğer ülkelerin ek yorum ve tavsiyeleri ile STK’ların müdahaleleri çerçevesinde yeniden ele alınmakta ve rapor burada nihai şekliyle onaylanmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
captcha