14 Mar 2020 12:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83713320
0 Persons
İran, Japonya ve UNIDO arasında Çabahar balıkçılık sanayiinde iş birliği

Londra, İRNA- İran, Japonya ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü arasında İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline bağlı Çabahar ilçesindeki balıkçılık sanayinin gelişmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolüne göre Çabahar balıkçılık sanayinin 3. fazının geliştirilmesi projeleri için 180 bin avro kaynak tahsis edildi. Daha önceki 2 fazda da Japonya 480 bin avro kaynak sağlamıştı.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, ptokol imza töreninde yaptığı açıklamada Çabahar'ın stratejik konumuna dikkati çekerek, Çabahar'ın Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ülkelerle Orta Asya ülkeleri arasında transit güzergahı olarak görev yaptığını ifade etti.

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için uluslararası iş birliğinin ve bilgi ve teknik paylaşımlar yapılarak ekonomik sorunları giderilmesinin önemine işaret eden Garipabadi, teknoloji transferi ile kapasite oluşturulmasının yanı sıra bu alanda uygulanan yasa dışı kısıtlama ve ambargoların kalırdırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur. Örgütün temel amacı, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamaktır. Son yıllarda UNIDO, çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak küresel kalkınmada giderek artan bir rol üstlenmiştir. Uzun vadede üç temel faaliyet alanı belirlenmiştir: üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması, ticari kapasitenin artırılması, enerji ve çevre.

Şubat 2016 tarihi itibariyle, 170 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları saptar, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır.

yorumunuz

You are replying to: .
captcha