İran'a yolculuğun nedenlerini açıklayan 'İran'ın 100 Mirası' isimli kitap yayınlandı

Tahran, İRNA- 'İran'ın 100 Mirası' isimli kitap, dünya mirası, kaleler, tapınaklar, gelenek görenekler ve hayat tarzı başlıklarında 10 cilt şeklinde yayınlanarak kitapseverlerle buluştu.

Gilhamış Miras ve Turizm Dergisi'nde yayınlanan rapora göre, 10 cilt halinde yayınlanacak 'İran'ın 100 Mirası' isimli kitabın ilk cildi, 250 sayfa olarak bu dergide basılarak kitapçılarda yerini aldı.

Kitapta İran'ın doğal, somut ve soyut mirası hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Kitapta kültürel miras, yolculuk güzergahları, yeme içme kültürü, mimari örnekleri vb. konular işlenerek Güneş sisteminin 1500 yılının arifesinde İran kültür ve mirasının anlatılması hedeflenmektedir.

İlk ciltte dünya kültür mirası, kale, tapınak, mezarlık ve müzelerden oluşan somut mirasın yanı sıra gelenek görenek, hayat tarzı, giyim kuşam, el sanatları gibi soyut ve doğal eserler de detaylı biçimde okurlara sunulmuştur.

Kitap şu cümlelerle başlıyor:

'İran hakkında hiç bilgi sahibi olmayanlar veya az bilgisi bulunan kişi sayısı bir hayli fazla. Öte yandan İran'a yolculuk yapanlar, bu ülkenin merak uyandırıcı, bilinmeyen ve biraz bakir olmakla birlikte eski medeniyet ve uygarlığa sahip bir ülke olduğu düşüncesinde. İran, tarih, kültür ve edebiyatı ile değerli bir mirastır.'

İlk cildi yayınlanan ve 10 cilt halinde yayınlanacak bu kitap, İran'ı gezmek isteyenlerin akıllarındaki birçok soruya yanıt bulmaya çalışıyor.

yorumunuz

You are replying to: .
captcha