28 Oca 2020 12:18
Journalist ID: 2394
News Code: 83651307
0 Persons
Taciklerden Mevlana’nın Mesnevi eserine büyük ilgi

Tahran, İRNA- Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Fars edebiyatı üzerine binlerce cilt kitap saatler içinde satıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği kitaplar arasında Mevlana'nın Mesnevi eseri de vardı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de halk Mevlana'nın Mesnevi eserini satın almak için büyük kuyruklar oluşturdu. Cumartesi günü, Duşanbe'deki Opera Binası'nda Kiril alfabesi ile yazılan 10 bin klasik Fars edebiyatı kitabı iki saat içinde satıldı. Tacik gazeteci ve şair Firdevs Azam twitter hesabından yaptığı açıklamada, etkinliği “Mesnevi  İçin Savaş” olarak nitelendirdi.

Sadece beş saat içinde 10 bin ciltten fazla klasik Fars edebiyatı kitabının satılması, Tacikistan'da eşi görülmemiş bir olaydır.

Mesnevî, Mesnevî-i Şerif ya da Mesnevî-yi Manevî , Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî, doğu klasik edebiyatında, uyakça müstakil beyitlerinin, ikişer mısrası kafiyeli olan bir nazım türüdür ve muhtelif şairlerin neşrettikleri birer "Mesnevî" vardır. Yalnız, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin çağından beri, Mesnevî dendiği zaman bu kitap olduğu anlaşılıyor.

Yazımına 656 yılından evvel başlanılan eser, Divan-ı Kebir ile birlikte Mevlânâ külliyatının ekseriyetini teşkil eder. Mevlânâ'nin "Birlik Dükkânı" addettiği Mesnevî, içinde Hint, İran, Yunan, Roma mitolojisi; Yaradılış Destanı, erenlerin kıssaları, âşık masalları, halk öyküleri barındıran; "dünya cenneti"nde insan hürriyetinin anahtarlarını ardışık öyküler içinde vermeyi gaye edinmiş bir eserdir. Mesnevî 25.632 beyitten oluşmakta olup 'Mağz-ı Kur'an yani Kur'an-ı Kerîm'in özü denmektedir. Çünkü Mevlânâ adeta Kur'an-ı Kerîm'in bizlere anlatmak istediğini hikayeler; kıssalar ve deyimler aracılığıyla anlatmıştır. Mesnevî'deki hikayelerin hiçbiri birbirini tamamlamaz bir hikaye anlatılırken başka bir hikayeye geçilir o hikaye başka bir hikayeyi başlatır ve böyle devam eder. İçinde ibretlik hikayeler de vardır. Eser bizzat Mevlanâ tarafından kaleme alınmamıştır. Öğrencisi Hüsamettin Çelebi tarafından, Mevlana'nın muhtelif zamanlarda söylediği beyitlerin yazılmasıyla oluşmuştur.

 Mesnevî nâzım biçiminde her beyitin iki dizesi birbiri ile uyaklıdır. Mevlânâ, altı ciltlik Mesnevî'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine eklenmiş hikâyeler hâlinde anlatmaktadır.

"Ömrümün özeti şu üç sözden ibarettir: Hamdım, piştim, yandım." 

Mesnevî adını, eserine bizzat Mevlânâ vermiştir. Aslında mesnevî, doğu edebiyatlarında; her beyti kendi arasında kafiyeli, aynı vezinle yazılmış manzumelere verilen ortak bir isimdir. Ancak Mevlânâ’nın ölüm­süz eseri yazıldıktan sonra, mesnevî denilince; ilk olarak onun altı ciltlik bir hazine olan ve "Mesnevî-î Şerîf" veya "Mesnevî-î Manevî" gibi isimlerle anılan eseri hatırlanmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 6 =