Nükleer Anlaşma geçerli olduğu sürece İran'la ticareti destekliyoruz

Londra, İRNA- İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, üç büyük AB ülkesinin diğer altı Avrupa ülkesinin (Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Hollanda) İran ve AB arasında ödeme aracı olarak kurulan INSTEX isimli mali mekanizmaya katılmaları ile ilgili yayınladıkları bildirye değinerek, 'Bu deklarasyon, Nükleer Anlaşma'nın ayakta olduğu sürece, tüm İranlıların lehine olan ticareti destekleme yönünde çaba sarfettiğimizi gözler önüne sermektedir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, 'Bu deklarasyona bazı tepkileri şaşkınlıkla karşıladık. Biz her zaman İran'da insan hakları durumuna ilişkin endişemizi dile getirmekteyiz' diye konuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa, geçtiğimiz Cumartesi günü yayınladıkları ortak bildirde, 6 Avrupa ülkesinin İran-AB ticaretinde ödeme aracı olarak kullanılan INSTEX'e katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

'Bu adım INSTEX'i güçlendirmekte ve Avrupalıların İran-AB meşru ticaretini destek çabalarını göstermektedir. Bu ayrıca açıkça bizim Nükleer Anlaşma'ya desteğimizi sürdürdüğümüzün apaçık örneğidir.

Nükleer Anlaşma'nın kapsamlı ve etkin biçimde uygulanması ve hayatta kalması büyük önem taşımaktadır. İran gecikmeden bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam şekilde uygulamaya geri dönemlidir. Biz bir kez daha sorunların çözüm mekanizması dahil meseleleri çözmek üzere Nükleer Anlaşma'da öngörülen bütün çözüm yollarını kullanmaya devame edeceğiz.'

İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Anlaşma'nın korunması gerektiğine ve ABD'nin görüşülemez bir ülke olduğuna vurgu yapmakta ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesine rağmen bir yıl boyunca anlaşmaya bağlı kalmaya devam etti. Ancak Avrupalıların vaatlerini yerine getirmediklerinin anlaşılması üzerine, Mayıs 2019'dan itibaren 4 adım ile anlaşma çerçevesindeki taahütlerini askıya almaya başladı.

İran'ın dördüncü adımından sonra Avrupa, Tahran'la imzalanan bu anlaşmadan doğan ekonomik avantajları kullanmak ve Nükleer Anlaşma'nın koruma seçenekleri üzerine çalışmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 5 =