Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği ile yakından ilgilenmektedir

Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği elde etme konusu ile yakından ilgilendiğini ve bu doğrultuda çaba sarfettiklerini belirtti.

Tahran'da Zirve Toplantı Salonu'nda düzenlenen 23. İran Ulusal İhracat Günü Töreni'nde konuşan Hamid Zadbum, burada yaptığı açıklamada, 'Avrasya Birliği ile tercihli ticaret anlaşmasının sonuçlanması, iş adamları ve ihracatçılara ekonmik sınırlarımızı bu coğrafyada genişlendirmemize imkan tanımaktadır' dedi.

Hedef ihracat ülkeleri açısından İran'ın önceliğinin 15 komşu ülkeye ihracatını artırmak olduğunu ifade eden Zadbum, 'Bu yaklaşımla ve hükümet ile halkın dayanışma ve birliği sayesinde çok kısa zamanda bu ülkelere ihracatta büyük gelişmeler kaydedilecektir' diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. WTO, hükumetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur.

WTO, 1 Ocak 1995'te kurulmuştur. Uruguay Round'a taraf olan ülkeler 15 Aralık 1993'te görüşmeleri tamamlamış ve Fas'ın Marakeş kentinde Nisan 1994'te "Nihai Karar" bakanlar tarafından imzalanmıştır. 15 Nisan 1994'te ilan edilen Marakeş Deklerasyonu, Uruguay Round'u görüşmelerini onaylamış ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) altında gerçekleştirilen yedi görüşmenin "dünya ekonomisini güçlendirdiği ve daha fazla ticaret, yatırım, istihdam ve gelir artışı sağladığı"nı ilan etmiştir. WTO, Uruguay Round'u görüşmelerinin şekillendiği ve bir anlaşmadır ve GATT'ın devamıdır.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 13 =