Türkiye ile İran arasında tarihi bağlar ve ilişkiler bugün artarak devam etmektedir

Tahran, İRNA- Batı Asya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Duman, Türkiye ile İran arasında tarihi bağların olduğunu ve hem yerel yönetimler ve hem hükümetler arasında çok uzun geçmişe dayan ilişkilerin bugün artarak devam ettiğini söyledi.

Tahran'da düzenlenen Batı Asya Belediyeler Birliği Dönem Konferansı sırasında, Batı Asya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Duman ile bir döportaj gerçekleştirdik. Röportajın metni aşağıdaki gibidir:

Bu konferans, genel olarak İran-Türkiye ilişkileri ve özel olarak İran-Türkiye eblediyeleri arasında ne tğr etki ve sonca neden olabilir?

Duman: Ben İRNA okurlarını sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Türkiye ile İran arasında tarihi bağlar var. Hem yerel yönetimler arasında ve hem hükümetler arasında çok uzun geçmişse dayan ilişkiler bugün artarak devam etmektedir. Gerek hükümet başkanları nezdinde gerekse yerel yönetimler nezdinde bu çalışmaları sürdürüyorruz. Bizler Batı Asya Belediyler Birliği olarak, bir dönem bu teşkilatın başkanlığını Tahran Belediye Başkanı yapmıştı. Bu dönem yine Tahran Beldiye Başkanı Temmuz ayında Amman'da yaptığımız toplantıda teşkilatın eşbaşkanlığına seçildi. Bir önceki dönemde de yine teşkilatın eşbaşkanlığını Tebriz Belediye Başkanı yapmıştı. Bu dönemde yine üç yıllığına Tahran Belediyesi bu teşkilata eşbaşkan olarak seçildi. Teşkilatın başkanlığını Lübnanlı Muhammed Salih bey yapıyor. İran'dan bir eşbaşkanımız var. Tahran Belediye Başkanı liderlğinde İran'daki bütün yerel yönetmlierle çalışmayı arzu ediyoruz. Bugün Dirençli Şehirler Oturumu'nu gerçekleştirdik. Biz bu bölgede özellikle doğal afetlere karşı mücadele eden bir yerel yönetim kuruluşu ve belediyeler olarak gücümüzü ve sevgimizi, bilgimizi paylaşırsak şehirlerde yaşayacak mutlu insanların oluşmasına zemin hazırlamış oluruz. Biz şehirdeki insanların mutluluğuna çalışan kurumlarız. Bizim birinci görevimiz belediye yöneticileri olarak şehirlede herkesi mutlu klılmaktır ve özellikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza dirençli şehirleri emanet etmemiz gerekiyor. Yoksa en küçük depremde yok olan şehirler bugünün en büyük hatası olar. Biz Batı Asya Belediyeler Birliği olarak konuya son derece önem veriyoruz. Yaşanabilir ve dirençli şehirler oluşturma konusunda yine Tahran'ın ciddi çalışmaları var bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.

İran-Türkiye arasındaki belediyeler arasında ne tür ilişkiler vadır? Bu ilişkileri daha iyi hale getirmek için neler yapılabilir?

Öteden beri İran belediyeleri ile Türkiye belediyeleri arasında ilişkiler mevcut. Ancak bu ilişkilerin çok iyi işlediğini söylemek mümkün değil. Zaman zaman göreve gelen belediye başkanları benzer özellikleri bulunan şehirler arasında iş birliği ve kardeş şehir protokolleri imzalıyor. Ama bunlar çoğunlukta rafta kalıyor. Gönül arz ediyor ki Türkiye Belediyeler Birliği ile İran Belediyeler Birliği'nin bir araya gelmek suretiyle bir strateji belirlemeleri lazım ve hem büyükşehirlerin kendi içinde bir koordinasyon ağının olması, hem de diğer il belediyeleri arasında iş birliğini kağıttan uygulamaya dökmemiz lazım. Gelecek yıldan itibaren bu iki birlik arasında yol haritası belirlemesi lazım ve buna göre ilerleyebilirler diye düşünüyorum.

Batı Asya Belediyeler Birliği Genel Sekreteriliği'ni yapıyorsunuz. Bu örgüt İslam ükeleri arasında ne tür etkinliklerle daha aktif hale gelebir?

Eğer bölgedeki ülkelerle biz birşey yapılması gerekiyorsa, biz rol üstlenmeye hazırız.  Ayrıca bizim İslam Kentleri ve Başkentleri Teşkilatımız var. Bu örgüt bünyesinde de bazı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kuveyt'te bulunan Arap Kentleri Teşkilatı var. Onları da yine bütün etkinliklere davet ediyoruz. Birbirimizin faaliyetlerine katılıyoruz. Bizim bu bölgede birliği beraberliği sağlamamız gerekiyor. Eğer bu birliği halklar arasında sağlayabilirsek, hükümetler arasındaki sağlanacak uzlaşıya da zemin hazırlamış oluruz.

Batı Asya Belediyeler Birliği dünya genelinde güç bakımında ne konumdadır?

Bizim örgütün dünya geneline yayılmış yedi bölge teşkilatı vardır. Etkinlik ve ağırlığımıza baktığımız zaman, güçlü bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Üç dilde faaliyetlerimizi yapıyoruz: Türkçe, Arapça ve İngilizce. Asl olan bölgemizdeki huzurun sağlanması ve yerel yönetimlerin iş birliğini geliştirirerek, ülke diplomasisinin güçlenmesidir.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 13 =