Attar ile Farabi, UNESCO Dünya Etkin Şahsiyetler Listesi'ne alınacak

Tahran, IRNA- UNESCO İran Milli Komisyonu Kültür Müdürü, bir ay içinde Feridüddin Attar'ı UNESCO Dünya Etkin Şahsiyetler Listesi'ne ekleyeceklerini kaydetti.

İRNA muhabirine açıklamada bulunan UNESCO İran Milli Komisyonu Kültür Müdürü Abdülmehdi Müstekin, 'Attar ve Farabi, UNESCO Dünya Etkin Şahsiyetlet Listesi'nde yer alacak şahsiyetlerdir. Attar, kendinden sonra yaşayan Hafız, Sadi, Cami ve Mevlana gibi büyük insanları çok etkilemiştir' diye konuştu.

Kasım 2019'da Attar'ın bu listeye alındığını duyuracaklarının altını çizen Müstekin, listeye alınma sürecinin iki yıl sürdüğünü belirtti.

İran'ın büyük şahsiyetlerinden Feridüddin Attar Nişaburi, Horasan Selçukluları’nın son zamanlarında, büyük bir ihtimalle 537-540 (1142-1145) yılları arasında Nîşâbur’da dünyaya geldi. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için “Attâr” lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdir. Ancak eserlerinden, gençliğinde bir taraftan attarlıkla uğraştığı, diğer taraftan da ilim tahsil ettiği, tasavvufî bilgiler edindiği ve çeşitli şeyhlere hizmet ettiği anlaşılmaktadır.

İran'ın diğer önemli şahsiyeti ve bilim adamı Farabi, 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlug’dur. 870 tarihinde Farab [Otrar] kentinde doğdu. Farabi [Farablı] diye anılır. Medrese öğrenimi gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptı.

Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamıştır. 950 tarihinde Şam’da vefat etti.

Aristo’nun etkisinde kaldı. Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

Eserleri:

•Kitabu'l-Cem beyne reyey el-hakimeyn (İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması)

•Ele Alınan Kaynakların Kaynakları

•Medinetü'l-Fadıla (Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)

•Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)

•İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik

•Tasilü’s-Saâde:Farabi, siyaset ile ahlak arasında kurduğu sıkı ilişki nedeniyle Tasilü’s-Saâde adlı eserinde siyasal lideri bir ahlak prototipi, önderi ve öğretmeni olarak görmüştür.

yorumunuz

You are replying to: .
captcha