Urumiye halkı selden zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi