Gülistan ilinde selden zarar görenlere yardım faaliyetleri