Güney Pars Gaz Sahası'nın 13, 22, 23 ve 24. fazların açılışından kareler