Laricani: İran’da çeşitli dinlerin mensuplarının birlikte yaşaması diğer milletlere örnektir

Beyrut, 21 Eylül, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İslami Devrimin getirilerinden birinin İran’da tüm dinlerin mensuplarının sevgi, saygı, muhabbet, huzur ve istikrar içinde birlikte yaşamaları olduğunu ve bunun da başka milletler için bir örnek olduğunu söyledi.

Dünya Asuriler kongresi İran Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının mesajları ile Lübnan’da faaliyete başladı.

İslami Şura Meclisinde İranlı Asurilerin Milletvekili ve Dünya Asuriler Birliği Genel Sekreteri Yunaten Bet Kelia, Laricani’nin mesajını okudu.

Laricani mesajında, ‘’İran ve dünya’nın bazı bölgelerinde bulunan Hristiyan Asuriler her zaman İran halkı tarafında saygı duyulmuşlar ve İran anayasası tarafından resmi dinlerden biri olarak sayılmışlardır’’ dedi.

İranlı Asurilerin diğer ilahi din mensupları ve Müslümanlarla birlikte kendi milli ve dini gereklerini yerine getirmede özgür olduklarını ifade eden Laricani, farklı dinlerin mensuplarının yan yana yaşamalarının İslami Devrimin getirilerinden olduğunu ve diğer milletlere örnek olabileceğini söyledi.

İlahi enbiya ve evliya emirlerinin saadet ve kardeşlik üzerine şekillendiğini ifade eden Laricani, çağımızda sapmalarla dini ilkelerin ruhu ve anlamının zedelendiğini ve bunun düzeltilmesi için yolların aranması gerektiğini söyledi.

Çağımızda hak, hakikat ve Allah düşmanları tarafından din ve mezhep adına soykırımlar yaşandığını ifade eden Laricani, bu cinayetlerin tanrıya inananların kalplerini yaraladığını fakat herkesin iman, birlik ve tanrıya inançla insan haklarını savunarak birlikte yaşaması gerektiğini söyledi.

Dünya Asuri nüfusunun 3.5 milyon olduğu tahmin edilmektedir, bunlar genelde Suriye ve Irak’ta sakinlerdi fakat tekfirci grupların oluşması sonrası bunlar dünya’nın diğer ülkelerine göç ettiler ve şu an en az 40 ülkede yayılmış durumdalar.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012