Haşemi: İran, dünya’da barışın destekçisi ve şiddetle mücadelenin öncüsüdür

IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşemi, İran’ın İpek Yolunun önemli bir ülkesi ve binlerce yıllık medeniyete sahip bir ülke olarak dünya’da barışın destekçisi ve radikalizm ve şiddetle mücadelenin öncüsü olduğunu söyledi.

Çin’de düzenlenen Asya kıtasının medya gruplarının başkanları toplantısında bir konuşma yapan Haşemi, İran’da medyanın barış ve dostluğun güçlenmesi, savaş, terörizm ve radikalizme karşı çıkmada ve insani iletişim ve kültürün artmasında önem rol ifa ettiğini söyledi.

80 milyonluk İran nüfusunun 15 milyonunun üniversiteli olduğunu ve bunların İran ve bölgenin bilimsel gelişmesi ve halkın refahının artması için çaba harcadığını ifade eden Haşemi, ‘’İran bölgenin barış ve istikrarı için büyük potansiyeldir ve üstün yönlerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazırdır’’ dedi.

Haşemi, ‘’IRNA 84 yıllık geçmişi, yetişmiş insan kaynakları, yüksek imkanları, Haber Fakültesi, İran Basın Kuruluşu, 9 dilde yayınladığı haberler ve çeşitli mesleki kurumlarda üyeliği ile bu analda çalışmaktadır’’ dedi.

Çin’in yeni pek Yolunu canlandırmak için son 10 yıldaki çabasına değinen Haşemi, İran’ın bu projenin kalbinde yer aldığını ve bu proje çerçevesinde Asya toplumlarının dengeli kalıcı gelişmesi ve kültürel iletişimlerinin artması için hazır olduğunu ilan ettiğini söyledi.

Bu projede yatırımın 60 Asya, Avrupa ve Afrika ülkesinin alt yapılarını geliştirebileceğini ifade eden Haşemi, bu projenin 21. Yüzyılda ülkelerin ticari ve kültürel iletişimini yakınlaştırabileceğini söyledi.

Medya’nın milli, bölgesel ve uluslararası düzeyde kurumlar, milletler ve ülkeler arasında köprü olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Haşemi, medya’nın kamuoyu ve hükümetler arasında vasıta olmasının onları uluslararası düzeyde güç ilişkilerine ittiğini ve çeşitli koalisyonlarını sağladığını söyledi.

Yeni iletişim araçlarının insanlar arasındaki iletişimi dakika ve saniyelere indirgediğini belirten Haşemi, bilginin de stratejik bir metaya dönüştüğünü ve çeşitli şekillerde sunulma imkanı olmasının kitlem iletişim araçlarını bölgesel ve uluslararası düzeyde rol ifa etme imkanını arttırdığını söyledi.

Medya alanında işbirliğinin Doğu ve Asya toplumlarının yakınlaşmasına zemin hazırlayacağını ifade eden Haşemi, ‘’Bu yakın işbirliği her zaman Batı medyası tarafından doğu aleyhine var olan tek taraflı ve bazen tahrip edici dalgaların önüne geçebilir’’ dedi.

Haşemi, batı medyasının saldırılarına işaretle, ‘’İpek Yolu güzergahı ülkelerinden ilk elden haberler ve turizm alanındaki cazibelerinde raporlarla dünya’ya gerçekleri yansıtmalıyız ve işbirliği imkanlarını arttırmalıyız’’ dedi.

Haşemi, profesyonel işbirliğinin fiilen başlatılabilmesi için İpek Yolu güzergahında olan ülkelerden birinde bir oturum düzenlenmesini istedi.

Çin’de düzenlenen Asya kıtasının medya gruplarının başkanları toplantısına 50 ülkeden 80 medya grubu başkanı katılmaktadır.

‘’Tek yol, Tek kuşak’’, ‘’Uluslararası yeni enformasyon fırsatları’’, ‘’40 yıl reform ve açık kapılar’’, ‘’Çin’in gelişmesi ve uluslararası fırsatlar’’ isimli 4 eksen toplantının ana gündemini oluşturmaktadır.

Asya kıtasının medya gruplarının başkanları toplantısı BOAO forumunun ana toplantılarından biridir.

BOAO forumu, ekonomik, kültürel ve siyasi gündemlerle Asya ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri arasında toplantılar düzenlemektedir.

BOAO forumu toplantısı yarın Avusturya ve Filipinler Cumhurbaşkanları, Pakistan, Moğolistan, Hollanda, Singapur Başbakanları, BM Genel Sekreteri ve IMF başkanının katılımıyla düzenlenecektir.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkish