3 Nis 2018 10:21
News Code: 3604874
0 Persons
İran, yeni İpek Yolu’nun enerji merkezi

Yeni İpek Yolunun hedefi ticaretin artması olarak belirtilmişse de bu proje, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda da etkili olabilecektir ve İran, yüksek enerji kaynaklarına sahip bir ülke olarak bu projede ülkelerin petrol ve gazını temin edebilecek bir merkez olarak rol ifa edebilir.

Eski çağlardan beri İpek Yolu, Doğu-Batı arasında yani Çin’den Roma’ya kadar iletişim sağlamıştır. Bu yolun esas maksadı ekonomik ve ticari olarak adlandırılsa da sosyal ve siyasi olarak yol üzerindeki onlarca ülke, kabile ve etnik grubun iletişimi sağlanmış ve o zamanın kültürel iletişiminin gelişmesinde önemli etkileri olmuştur.

Bir süreden beri yol üzerindeki ülkeler özellikle Çin, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bu yolun yeniden canlandırılması için vurgu yapmaktadır ve bu doğrultuda 21. Yüzyılda İpek Yolunun canlandırılması fikri Çin Cumhurbaşkanı Şi Cn Ping tarafından ortaya atıldı ve birkaç sene inceleme sonrası öneri geçen sene Bir Kuşak-Bir Yol adı altında Pekin tarafından dünya’ya tanıtıldı.

20 seneye kadar dünya’nın en büyük ekonomisine dönüşebilecek Çin, bir taraftan yüksek ekonomik gelişmesinden dolayı ham maddeye ihtiyaç duymakta, diğer taraftan üretilen mallarını satması gerekir ve İpek Yolu bunları Çin için sağlayabilir.

Bu proje 65 ülkeyi kapsamakta ve dünya nüfusunun üçte biri bu yol üzerindedir. Pekin 100 milyar dolarlık projenin yarısını ödemeyi garantilemektedir.

Bu yolu planlayanlar, Asya ve güzergah ülkesinde olan ülkelerin ticaretinde yapısal değişiklikler yaratabileceğine inanmaktadırlar. Yeni İpek Yolu kara ve deniz olarak planlanmaktadır. Kara yolu, Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar devam etmekte. Bu yol Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, İran, Türkiye, Ukrayna, Polonya, Belçika, Fransa ve İtalya’yı kapsamakta. Deniz yolu da Vietnam, Malezya, Endonezya, Sri Lanka, Pakistan, Kenya, Türkiye, Yunanistan ve İtalya’ya kapsamaktadır.

Güzergah üzerindeki ülkelerin ekonomik işbirliklerini siyasi alanlara da yaymalarını beklemek mümkündür ve bu da ülkelerin daha derin ve yakın ilişkilerine zemin hazırlayabilir.

İyi niyetli bir bakışla bu planı ikinci dünya savaşı sonrası Avrupa’da şekillenen Çelik ve Kömür işbirliğine benzetilebilir. Bu işbirliği daha sonra AB’nin temellerini oluşturdu ve Avrupa’da savaşlara sebep olan ihtilaflar bu birlikle ortadan kenara itilmiştir.

İran, projenin kara kesiminde önemli role sahiptir. İran topraklarından 2000 kilometrelik bir güzergah Çin’i Avrupa’ya bağlamaktadır, Diğer taraftan İran üzerinden bu yol Fars Körfezine de bağlanmaktadır. Bundan dolayı İranlı yetkililer projenin uygulanması için çaba harcanacağını ilan etmişlerdir.

Planlamalara göre projenin ilk güzergahında İran enerji kaynaklarına kolay ulaşılabilen tek ülkedir ve bundan dolayı bazı uzamanlar İran’ın yeni İpek Yolunun enerji merkezi olarak adlandırıyorlar.

Tahran’a göre bu projenin uygulanması bölge ve dünya ekonomik gelişmesinde rol oynayabileceği gibi ülkeler ilişkilerini iyileştirebilecek niteliktedir.

Siyasi ve ekonomi uzmanlarına göre bu proje, dünya’da ekonomik işbirliği için en büyük alt yapıları hazırlamakta ve proje kapsamında olan ülkeler arasında ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlayabilir.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkish