Zarif: Diğerlerini güvenlikten mahrum bırakma dönemi geçmiştir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Bir bölge ülkelerinin kendilerine güvenlik yaratma ve diğerlerini güvenlikten mahrum bırakmak için bir araya gelme dönemi geçmiştir, günümüz güvenlik şebekelerinin yapıldığı dönemdir’’ dedi.

Zarif, Financial Times’a yazdığı makalede, ‘’IŞİD’in yenilgisi sadece bölgenin büyük bölümüne istikrarın geri gelme müjdecisi değildi, bu hezimet bazı yeni gerginlikler ve çatışmaları da yanında getirdi’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’Bu çatışmalarda bazıları İran’ın dış politika gerçeklerini göstermemek için yıllardan beri histerik heyecanlarını yeniden canlandırmaya çalıştılar’’ dedi.

Zarif, ‘’IŞİD, insanların içinin en karanlık noktalarını sergiledi fakat bu grup aynı anda bir tehdit ile baş etmek için bir araya gelme fırsatı yarattı. IŞİD ile mücadelede işbirliğinden sağlanan ilişkiler dünyamızdan doğru bir algı için, yeni bir başlangıç olabilir. Bu dünya, batılı düzenden daha önceki döneme yüzünü çevirmektedir’’ dedi.

Zarif, ‘’Batı Asya bölgesinde, bölgede baş gösteren paradigmayı şekillendirebilecek iki genel kavram vardır. Bunlardan biri güçlü bir bölge yaratma ve diğeri güvenlik şebekesi yaratma. Bunların sonucu, küçük, büyük hatta rakip ülkelerin bölgedeki istikrarın sağlanmasına yardımcı olmalarıdır’’ dedi.

Zarif, ‘’Güçlü bölge hedefi, tüm bölge aktörlerine saygıyı resmiyete tanımaktadır. Bu hedef doğrultusunda adım atan ülkeler sulta kurma peşinde değiller ve bu, esasen olmamalıdır. Bu yönde adım atanlar istikrarsızlığa sebep olurlar’’ dedi.

Bölgedeki silahlanma yarışının tahrip edici rekabetlerin sonucu olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Hayatı kayakları silah tacirlerinin hazinelerini doldurmak için harcamanın barış ve istikrara yararı olmamıştır. Bunun sonucu faciayla sonuçlanan maceracılıklar olmaktadır’’ dedi.

Güvenlik şebekesi düşüncesinin İran tarafından ortaya atıldığını ifade eden Zarif, ‘’Bu düşüncede temel ihtilafları kabullenmekte ve menfaatler çatışmasından kaçınılmaktadır. Bu düşüncede topluluk olma düşüncesi hakimdir ve büyük güçler kadar küçük güçlere de rol ifa etme imkanı tanınmakta. Bu yeni düzenin kuralları basittir. Bunlar ortak standartların olması, örneğin bağımsız ülkelerin eşitliğidir. Kuralar ve hedefler burada BM Kuralları ve hedefleridir. Tehdit veya güç kullanmaktan kaçınmak, sorunların barışçıl yollarla çözümü, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı, ülkelerin içişlerine müdahaleden kaçınmak, ülkelerin kaderini belirlemelerine saygı, bu düşüncenin kurallarıdır’’ dedi.

Güvenlik şebekesi yaratılmasının ütopik bir konu olmadığını vurgulayan Zarif, bunun bölge dışı güçlere dayanmak, koalisyonlar yaratmak ve güvenliğin satın alması hayaline karşı gerçekçi bir yol olduğunu ifade etti.

Zarif, bu gerçekçi yolun özellikle İran’ın Avrupalı komşuları tarafından kendi yararlarına olduğunun görüşmesi ve müttefiklerini ona kabul etmeye çağırmalarının beklenilebileceğini söyledi.

Dağınıklıktan istikrara doğru adım atılması gerektiğini ifade eden Zarif, ‘’Bunun için ilk önce diyalog ve diğer güven yaratan tedbirleri uygulamalıyız. Batı Asya bölgesinde tüm düzeylerde diyalog eksikliği görmekteyiz. Bu eksiklik yöneticiler ve yönetenler, hükümetler ve milletler arasında görülmektedir’’ dedi.

Zarif, ‘’Diyalogun hedefi hepimizin ortak korkuları, kaygıları, arzuları olduğu yönünde olmalıdır. Bu diyalog boş lafların yerini almalı ve diğer güven yaratan eylemlerin yanında olmalı. Bunlar turizmin artması, nükleer konudan tutun, çevre, krizlerin yönetimi hususları gibi çeşitli meselelerde ortak çalışma gruplarının oluşması, askeri görüşmeler, tatbikatların önceden bildirilmesi, silahlanmalar hususunda şeffaflık, askeri bütçelerin azaltılması ve en son saldırıdan kaçınma anlaşması olmalıdır’’ dedi.

Zarif yazısının en sonunda, ‘’İlk adım olarak İran Fars Körfezinde Bölgesel Diyalog Platformu oluşmasını önermektedir. Bizim uzun zamandan beri davetimiz yerindedir ve komşularımızın bunu kabul edecekleri ve onları Avrupa ve batıdaki müttefiklerinin onları bu yönde teşvik edecekleri günü bekliyoruz’’ diye yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkish