Şemhani: Uluslar arası camiayı bir delinin kararlarından korkutma taktiği etkisizdir

İran İslam Cumhuriyeti Mişşi Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani, uluslar arası camiayı bir delinin kararlarından korkutma taktiği etkisiz olduğunu ABD yönetiminin tekrarlanan hatalardan dolayı inzivaya mahkum olduğunu söyledi.

Tahran’da Suriye Meclis Başkanı Hamude Sebağ ile görüşen Şemhani, Suriye’de elde edilen zaferlere işaretle, Suriye milletinin iradesinin bu ülkenin zaferlerle dolu geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Suriye’de teröristler işgali altındaki bölgelerin geleceğinin halka dayanarak tekfirci güçlerle mücadele belirleneceğini ifade eden Şemhani, ‘’Taraflardan hiç biri ateşkesi bahane ederek terörist guruplarla mücadele gereğini göz ardı edemez ve onun yolunda engel yaratamaz’’ dedi.

Suriye kanuni hükümetinin egemenliğinin güçlenmesi ve tüm Suriye’de egemenlik kurmasına vurgu yapan Şemhani, ‘’Suriye topraklarının bir bölümünü terörist guruplara vermek için ve ya ülke topraklarının yabancı güçler tarafından işgal edilmesi için yapılan siyasi veya askeri her hangi bir eylem halkın menfaatleri aleyhinde ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturmakta ve yenilgiye mahkumdur’’ dedi.

İslam ülkeleri meselelerinin iç içe girdiğini ifade eden Şemhani, İslam ülkeleri arasında Amerika ve Siyonist rejim gibi ortak düşmanlar karşısında birlik olması gereğine vurgu yaptı.

İki ülke ilişkilerinin tüm alanlar özellikle ticari ve ekonomik alanlarında gelişmesine vurgu yapan Şemhani, ‘’Suriye’ye güvenliğin geri gelmesi gelişme ve halka hizmet için büyük fırsat oluşturacaktır ve İran bu hususta yardımlarını esirgemeyecektir’’ dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili sözlerine değinen Şemhani bu sözlerin temelsiz propaganda olduğunu söyledi.

Hamude Sebag da İran’ın Suriye’ye müsteşari ve insani yardımlarına teşekkür ederek, ‘’Amerika’nın Suriye’de gayrı kanuni varlığı terörist unsurlara destek içindir ve bu varlık Suriye devleti ve milletinin iradesine karşıdır ve Suriye, Amerika’nın mütecaviz ordusu için bir bataklığa dönüşecektir’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkish