General Hatemi: Bölgenin esas sorunu terörizm ve bölge içi ihtilaflardır

İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, bölgenin esas sorunlarının terörizm ve ülkeler arası ihtilaflar olduğunu söyledi.

İkinci Tahran Güvenlik Konferansında bir konuşma yapan Hatemi, Batı Asya bölgesinin çevre ülkelerindeki krizlere işaretler bunların özellikle bölge dışı aktörlerin müdahalelerinden ve stratejik derinliği olmadan yapay rekabetlerden kaynaklandığını söyledi.

Bölgeye müdahalelerin bölge ülkelerini bağımlı hale getirmek ve kaynaklarının talan edilmesi için yapıldığını ifade eden General Hatemi, terörist gurupların da ilk önce Sovyetler Birliği ile mücadele için Amerikalılar tarafından icat edildiğini fakat bunların El Kaide, El Nüsra ve IŞİD gibi yeni nesillerinin türediğini ve hatta yeni isimlerle gelecekte de olacaklarını söyledi.

Amerika tarafından bölgeye dikte edilmek istenen yeni düzen reçetesinin gerici, tek kutuplu, acemice, zorbaca Amerikan eksenli bir düzen olduğunu ve bunun bölgeye daha çok bedeller ödeteceğini ifade eden Hatemi, bölgede rol ifa eden batılı güçlerin gerçekleri ve bölgedeki değişimleri anlamadıklarını ve hala eski hatalarında direttiklerini söyledi.

Hatemi, ‘’Bu ülkelerin dünya’ya maddi bakış açısı onların gerçeklere dayalı doğru karar almasını engellemekte ve onlar hala bölgede istikrarsızlıkla kendi menfaatlerini temin edebileceklerini düşünüyorlar’’ dedi.

Batılıların bölgeye eski bakış açısıyla baktıklarını ifade eden General Hatemi, bölgede yeni gerçekler olduğunu ve bunların başında da ne batılı güçlerle Amerika’nın eski gücüne sahip olduğu gerçeği ne de bölge milletleri ve devletlerinin eskisi gibi olmadığı gerçekleri olduğunu söyledi.

Uluslararası düzenin tek kutuplu hegemonya’yı kabul etmediğini ifade eden General Hatemi, bu yönde ısrarın sonuçsuz olduğunu söyledi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda dünya ile işbirliğine gitmesinin iyi niyetini herkese gösterdiğini ifade eden General Hatemi, ‘’’ Amerikalılar da değişmez ve güvenilmez olduklarını gösterdiler ve hala geçmişteki hesaplarla olayları analiz ediyorlar ve bu maalesef onların bazı müttefikleri tarafından bile algılanmamaktadır’’ dedi.

Amerika’nın İran korkusu yayarak ve sahte krizler yaratarak gerici, diktatör, anti demokratik ve yeterlilikten yoksun ülkelere silah satmakla sorumsuzluğunu ve ahlaksızlığını gösterdiğini ifade eden General Hatemi, bu uygulamanın ayrıca Amerika’nın dünya’ya liderlik edecek yeterlilikte olmadığını gösterdiğini söyledi.

Hateni, ‘’Bölge ülkeleri birlikte yaşamak ve işbirliği için büyük kapasitelere sahipler. İran’a göre bölgenin güvenliğinin sağlanması bölge ülkelerinin yapıcı ve faal işbirliği ile sağlanabilir. Bize göre bölge ülkelerinin işbirliği olmaksızın bölgesel sorunların yönetimi çok zor olacaktır ve bu işbirliği ancak yabancı güçlere bağlılığı koparmak ve bölge için güce güvenerek oluşabilir’’ dedi.

İkinci Tahran Güvenlik Konferansı Tahran’da Dışişleri Bakanı Zarif’in konuşmasıyla başladı.

Toplantıya 80 üst düzey yabancı misafir ve İran’dan 25 araştırma kurumu katılmaktadır. Toplantının bu seneki konusu Batı Asya Bölgesindeki Bölgesel Güvenlik oluşturmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkish