Tahran, Kum ve Erak’ta Muharrem törenlerinden görüntüler