Ruhani: Teknolojiden kaçmak yerine Müslümanların seçim ve uyum gücünü arttırmalıyız

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, teknolojiden kaçmak yerine Müslümanların seçim ve uyum gücünü arttırılması gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kazakistan’da düzenlenen Bilim Toplantısı Liderler zirvesinde bir konuşma yapan Ruhani, ‘’ Bizim için yeni bilim ve ilim gereksinimlerinin özümsenmesi güvenilir siyasi, sosyal, kültüre ve ekonomik şartlar yaratmaktır. İlim ve teknoloji ile yetinmemeliyiz, onlara ulaşmanın stratejileri ve yollarını öğrenmeliyiz’’ dedi.

Ruhani, ‘’Bilim ve teknoloji alanında işbirliği gençler ve üniversitelerle ilgili olduğu için umut, istihdam ortamı yaratmakta ve terörizmle radikalizmin kökenlerini kurutmakta ve bundan dolayı stratejik siyasi ve sosyal önem taşımaktadır.

İslam ümmetinin günümüzde tarihi bir seçimle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’ Kültürel özlerini koruyarak diğerlerinin tecrübelerinden yararlanmak veya radikalizme dayalı inzivaya itilmek arasında seçim yapılmalı’’ dedi.

‘’Kendi menfaatlerini İslam ülkelerini bir birinden uzaklaşmada gören savaş yanlısı güçler ve İslam düşmanlarının ayrışma çabalarından uzaklaşarak, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği ve ülkelerimizin yeniden imarı için yeni alanlar yaratmamız gerekir’’ diyen Ruhani, İslam ülkelerinden İslam dünyasında ortak siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarını olabildiğince geliştirmelerini istedi.

İslam dünyasının çeşitli krizlerle boğuştuğunu vurgulayan Ruhani, Siyonistlerin Filistinliler, Myanmar’da radikallerin Müslümanlar aleyhindeki cinayetleri, radikallerin Suriye ve Irak’taki insani faciaları, Yemen halkı aleyhindeki askeri uygulamanın devamından dolayı İslam ümmetinin her zamandan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’Büyük İslam dünyasının gelişmiş dünyaya girme çabası aslında cehalet, fakirlik şiddet ve savaştan uzak bir dünya yaratma çabasıdır’’ dedi.

İslam dünyasının ilerlemesi ve istikrarının dünyanın ilerlemesi, güçlenmesi ve istikrarına sebep olacağını ifade eden Ruhani, ‘’İslam dünyasının zayıflığı, geri kalmışlığı ve bir birinden ayrışması durumunda da dünya çapında kalıcı barış, gelişme ve birlikteliğin mümkün olmayacağı aşikardır’’ dedi.

İki gün sürecek Astana toplantısına İslam ülkeleri liderlerinin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların başkanları, dünya çapından tanınmış bilimsel ve kültürel şahsiyetler de katılmaktadır.

Toplantının sloganı, ‘’Bilim, teknoloji ve İslam dünyasının yeniden imarı’’dır ve toplantıya İslam ülkelerinden 80 heyet katılmaktadır.

Toplantıda bilim ve teknoloji alanındaki yeni ilişkiler ile İslam ülkelerinin bu alandaki yeri ve bu alanda daha fazla işbirliği yolları toplantının esas eksenini oluşturmaktadır.

Toplantıda ayrıca Myanmar Müslümanlarının durumu incelenerek Müslümanların öldürülmesi veya göçe zorlanmalarının önüne geçebilmek için öneriler geliştirilecektir.