Zarif: İran dış politikası sadece bir kıtaya ağırlık vermemektedir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran dış politikasının sadece bir kıtaya dayalı olmadığını söyledi.

Zarif, Tahran’da yaptığı açıklamada İran dış politikasının Avrupa’ya yönelik olduğu eleştirilerini reddederek, ‘’Benim dış seyahatlerimin yüzde 55’i Asya ve komşu ülkeler gerçekleşmiştir’’ dedi.

Zarif, İslam İnkılabı Rehberi direktifleri doğrultusunda dış politikanın uluslararası boyut kazanmasına çalıştıklarına ve bir kıtaya dayanmaktan kaçınmaya çalıştıklarını belirtti.

Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin de dış seyahatlerinin yüzde 20’sini oluşturduğunu ifade eden Zarif, ‘’Dışişleri Bakanlığının politikası tüm kıtalardaki ülkelerle ilişkilerin gelişmesi yönündedir ve bu politika ciddiyetle devam ediyor’’ dedi.