Necefi: ABD’li yetkililerin çabası UAEK’nın raporunda şu ana kadar etkili olmamıştır

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundaki (UAEK) temsilcisi Rıza Necefi, ABD yetkililerinin yaygara ve çabalarının UAEK’nın faaliyetleri ve raporlamasında şu ana kadar etki etmediğini ve İran ile tüm ülkelerin d beklentisinin Ajansın tarafsız ve profesyonel şekilde faaliyetlerine devam etmesi olduğunu söyledi.

Necefi yayınladığı bildiride, ‘’Ajansın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanması ile ilgili 8. Raporunda bir kez daha İran’ın zenginleştirme, Ağır Su üretimi, Erak Reaktörünün yenilenmesi, Tahran Araştırma Reaktörünün durumu, Ferdo tesislerinde kalıcı radyo izotop üretimi ve diğer alanlardaki faaliyetlerinin İran’ın bildirdiği şekilde ve KOEP çerçevesinde ilerlediğini teyit etmektedir’’ dedi.

Necefi, ‘’Ajans protokoller çerçevesinde KOEP’i denetime tarafsız ve profesyonel çerçevede devam etmekte ve Ek Protokole denetim İran’da da 120’den fazla ülke gibi uygulanmaktadır’’’ denildi.

UAEK son raporunda İran’ın zenginleştirilmiş uranyum miktarı 21 Ağustos’a kadar 88.4 kg olarak belirtilmiştir. Bu rakam KOEP’te belirtilen 202.8 kg miktarından azdır. Rapora göre zenginleştirme yüzdesi 3.67 civarındadır ve bu rakam da KOEP’te anlaşılan miktardır. Raporda ayrıca İran’ın Ağır Su rezervi 111 ton olarak ilan edilmiştir. Bu rakam KOEP’teki anlaşmada 130 ton olarak belirlenmiştir.

ran ve 5+1 ülkeleri 14 Temmuz 2015 yılında uzun ve yorucu müzakereler sonucunda KOEP konusunda anlaşmaya vardılar.

20 Temmuz 2015’te BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu karara yayınlandı ve bu kararda UAEK başkanından KOEP uygulanması süresinde İran’ın taahhütleri ile ilgili denetimler yapılması ve raporlar hazırlanması istendi.

Ağustos 2015’te UAEK yönetim kurulu üyeleri de aynı yönde bir karar aldı ve bu doğrultuda Ajans başkanına yetki verdiler.

UAEK’nin ilk raporu 16 Ocak 2016 da sunuldu ve bununla birlikte KOEP’in uygulanması başladı.

16 Ocak KOEP’in uygulanmaya başlama günü olarak bildirilmiştir. Ajans daha sonraki dönemlerde dönemsel olarak yayınladığı raporlarda İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini vurgulamıştır.