Ayetullah Hamenei: Hacıların güvenliği, izzeti ve refahı korunmalı

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, iki sene önce hac’da yaşananların unutulmayacağını belirterek, ‘’İran’ın ciddi ve her zamanki isteği tüm hacılar özellikle İranlı hacıların güvenlik, izzet ve refahının korunmasıdır’’ dedi.

Hac ziyaretini düzenleyicileri kabul eden Ayetullah Hamenei, hac güvenliğinin Haremeyni Şerifin elinde olan ülkenin uhdesinde olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, hac ibadetinin İslam ümmetinin görüşlerini belirtmek için eşsiz bir manevi ve soysa kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

2015 yılı hac merasimi sırasında vuku bulmuş faciaya temas eden Ayetullah Hemenei, ‘’İran İslam Cumhuriyetinin ciddi ve her zamanki isteği tüm hacılar özellikle İranlı hacıların güvenlik, izzet, huzur ve refahının korunmasıdır. Haccın güvenliğinin korunması sorumluluğu ise Haremeyn'i Şerifeyn'in idaresini elinde bulunduran ülkeye aittir’’ dedi.

Haccın çok önemli bir fariza olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, bu farizanın, namaz, tavaf, Sa'y, Vukuf ve İhram gibi tüm detaylarında yüce Allah ile manevi irtibat için büyük kapasitelere mevcuttur ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Hac ibadetinin İslam ümmetinin görüşlerini belirtmek için eşsiz bir manevi ve soysal kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Ayetullah Hemenei, Haccın İslam ümmetinin büyüklük, birlik, beraberlik ve gücü olduğunu ve çeşitli milliyetten hacıların bir biri ile tanışmak ve yardım ellerinin uzatılmasının haccı önemli sosyal boyutları olduğunu söyledi.

"Müşriklerden Teberri" konusuna değinen Ayetullah Hamenei, haccın İslam Ümmetinin kabul ettiği konuların ilanı konusunda bir fırsat olduğunu belirtti ve , "Bu konulardan biri, bon günlerde gasıp ve yapay Siyonist İsrail rejiminin çirkeflikleri, aşırılıkları ve habisçe tutumu nedeniyle daha fazla gündemde olan ve İslam ümmetinin yüreğinin bir kez daha Mescidi aksa için atmasına sebep olan Mescidi Aksa ve Filistin konusudur" dedi.

Filistin meselesinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini, zira Filistin meselesinin İslam dünyasının en öncelikli meselesi olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hemenei, "Beytullah'ıl Haram, Mekke, Medine, Arafat, Meş'ar ve Mina gibi yerler Müslüman milletlerin Filistin ve Mescidi Aksa ile ilgili düşüncelerini dillendirmek için en iyi yerlerdir’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, ABD'nin İslam ülkeleri ve bölgedeki müdahaleleri ve şirretlikleri ve tekfirci terörist grupları oluşturmasına dikkat çekerek, Hac merasimi sırasında Müslüman milletlerin bu bağlamda da kendi tutumlarını ortaya koymaları gerektiğinin altını çizdi.

Ayetullah Hemenei, ABD'nin bizzat kendisinin bütün terörist akımlardan daha habis ve kötü olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında İranlı hac yetkililerinin bu yıl hacıların gönderilmesi konusundaki kararlarına temasla, bu hususta bir takım kaygıların mevcut olduğunu, fakat "Milli Güvenlik Yoksek Konseyi"ndeki yetkililerin olayları tüm boyutlarıyla değerlendirerek bu yılki hac törenine katılma kararı aldığını belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, Müslüman milletlerin birlik ve vahdet konusuna özen göstermelerini de çok önemli nitelerken, Müslümanlar arasında düşmanlık ve anlaşmazlık çıkarılması için milyarlarca dolar harcanırken, Müslümanlar'ın bu tefrikacı girişimlere yardım etmemeleri için dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

2015 Hac törenleri sırasında Mina'da yaşanan facianın İranlıların yüreğinde unutulmaz bir yara açtığını, bunun için de haccın güvenliğinin çok önemli olduğunu ve kesin korunması gerektiğini belirten İslam İnkılabı Rehberi, hacda huzur, güvenlik, asayişin var olmasının büyük önem taşıdığını, ancak güvenlikten gayenin, polisiye bir ortamın oluşturulması da olmadığını söyledi.

Tüm Müslümanların birlik ve beraberliğe odaklanmasının büyük önem taşıdığını kaydeden İslam İnkılabı Rehberi, "İslam dünyası arasında ihtilaf ve anlaşmazlık oluşturabilmek için milyarlarca dolar para harcanırken tüm Müslümanlar bu propagandaya kapılmamak için duyarlı olmalı, zira İslam ümmetinin her üyesi söz konusu komploya destek verdiği takdirde bu büyük suça ortaklık etmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Ayetullah Hemenei ayrıca İranlı hacılardan namazların ilk vaktinde kılınması, Mescid'il Haram ve Mescidi Nebevi'de cemaat namazlarına iştirak olunması, Haremeyni Şerifeyn'de Kur'an tilavetine ağırlık verilmesi, Arefe günü amellerinin yerine getirtilmesine özen gösterilmesi ve çarşı alış verişlerinden kaçınılması zaruretini hatırlatarak, saygıdeğer hacıların kendi ruh ve nefislerini tezkiye ve hac farizanın büyük faziletlerinden daha fazla yararlanılmasına çalışmalarını istedi.

İslam İnkılabı Rehberi, izzetli ve azametli bir hac merasiminin düzenlenmesi için her kesin çok dikkatli olması ve üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce Veliyi Fakih'in temsilcisi ve İranlı hacılar başkanı Huccetulul İslam Gazi Asker yaptığı konuşmada 2015 hac merasimi sırasında yaşanan Mina faciasında İranlı hacılardan bir grubun şehit düşmeleri olayına temasla, şimdiye kadar bu faciayla ilgili detayla raporun yayınlanmadığını ve şehitlerin ailelerine de tazminat ödenmediğini, ama kendilerinin kesin sonuç alınıncaya kadar bu husustaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

İran İslam Cumhuriyetinin kesinlikle haccın tatil edilmesinden yana olmadığını belirten Gazi Asker bu yıl Suudi yetkililerle yapılan görüşmeler ve İran'ın şartlarının Suudi rejimince kabul edilmesi ardından izzetli ve onurlu bir haccın yapılması için gerekli şartların oluştuğunu söyledi.