Cihangiri: İran, ABD’nin tehditkar hareketleri karşısında hiçbir zaman geri adım atmamıştır

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD’nin tehditkar hareketleri karşısında hiçbir zaman geri adım atmadığını ve o hareketlere karşı uygun tepki verdiğini belirtti.

Özel ve Devlet Sektörleri ortak oturumunda konuşan Cihangiri, ‘’ABD, İran’ın çalışma ve yatırım için riskli bir ülke olduğunu ve ekonomi alanında çalışanlarla devletlere İran ile çalışmamalarını zira İran aleyhine büyük ambargoların yolda olduğunu göstermeye çalışmaktadır’’ dedi.

ABD uygulamalarının bugüne kadar İran’ın şartlarını uluslararası arenada tehlikeye atmadığını ifade eden Cihangiri, seçim sonrası genç nesillerin, şehirde yaşayanların, kadınların isteklerine cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası girift koşullara değinen Cihangiri, ‘’Bazı bölge ülkeleri yardımı ile radikal guruplar gerginlikler yaratmaktadır. Siyonist lobi her zaman olduğu gibi İran aleyhinde faaliyettedir ve hatta bazı bölge ve İslam ülkelerini de yanına almıştır, tüm bölgesel ve uluslararası gelişmeler İran aleyhine tehlikeli bir oyunun planlandığını göstermektedir’’ dedi.

Vihangiri, ‘’ABD’nin en önemli hedefi 5+1 gurubu ülkelerinde İran’ın KOEP’e uymayan taraf olduğu görüşünü yerleştirmek ve İran aleyhine BM ve 5+1 ülkeleri nezdinde birliktelik yaratmaktadır fakat bunu başaramamıştır’’ dedi.

İnsanlarda güven sağlandığı takdirde yatırım yapılabileceğini ifade eden Cihangiri, ‘’Bir İran için bu güveni sağlamalıyız ve kimse ABD’nin sahasında oynamamalıdır’’ dedi.

Yurt içi ve Yurt dışı yatırımcılar için ulaştırma, sanayi, su, elektrik ve diğer alanlarda yüz milyar dolarlık cazip projeler hazırlandığını ifade eden Cihangiri, ABD hariç, Asya ve Avrupa’da İran ile çalışmayı çok istediklerini söyledi.