KOEP Ortak Komisyonu, iyi niyetle KOEP’in uygulandığını vurguladı

AB Dış İlişkiler Komiseri Bayan Mogherini’nin yardımcısı Helga Schmidet KOEP Komisyonu toplantısı sonrası KOEP’in iyi niyetle tam uygulanması gereğini vurguladı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Komisyonu sonrası, Schmidt Komisyon koordinatörü olarak yayınladığı bir bildiri ile tüm tarafların UAEK başkanının İran’ın taahhütlerine bağlı kaldığını belirten rapordan memnuniyet duyduklarını belitti.

Bildiride, Komisyon toplantısında KOEP tarafları Erak Ağır Su Reaktörü, barışçıl nükleer işbirliği süreci ve alım kanalları ile ilgili görüşmelerde bulundukları ifade edildi.

Bildiride, komisyon toplantısında sunular raporlarda mevcut bazı sorunlara rağmen İran ile ticarette sürekli bir artış gözlendiği ifade edildiği vurgulandı.

Bildiride, komisyon toplantısına katılan tarafların KOEP’ten kaynaklanan taahhütlerine bağlılıklarını ve KOEP’in tam ve etkili uygulanmasına vurgu yaptıkları belirtildi.

KOEP Komisyonunun 8. Toplantısına 5+1 ülkeleri, İran katılmaktadır. Komisyon Toplantıları AB koordinasyonunda yapılmaktadır.