Kasımi: ABD, İran’ın aydınlatıcı politikalarını kendisine tehdit saymaktadır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişlerii Bakanlığı sözcüsü Behram Kasım, ‘’ABD yetkilileri İran’ın bölge ve uluslararası gelişmelerle ilgili bağımsız, aydınlatıcı, izzet ve tedbirli politikalarını kendi tehditkar ve müdahaleci politikaları için tehdit saymaktadır’’ dedi.

Kasımi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bayan Hisro Noert’in İran aleyhinde sarf ettiği sözlere verdiği tepkide , ‘’ABD, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ruhunu çiğnemeye itham etmekte fakat ABD son iki yılda gerginlik yaratan uygulamalar, kararlar ve politikaları ile KOEP çerçevesindeki taahhütlerine ters hareket etmiştir’’ dedi.

ABD’nin KOEP çerçevesinde iyi niyet ve uygulamaların başarısı için hareket etmesi gerektiğini ifade eden Kasımi, ABD hükümetinin direkt ve endirekt İran’ın KOEP getirilerinden mahrum etmeye çalıştığını ve ABD’nin bu davranışlarının defalarca İran tarafından KOEP komisyonunda gündeme geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma iddiasının temelsiz ve boş olduğunu ifade eden Kasımi, ‘’İran, bölgenin en eski ve tarihi ülkesidir ve bölgenin birkaç bin yıllık tarihi İran ile bütünleşmiştir ve biz kültürel, tarihi ve coğrafi yakınlığımızdan dolayı bölgenin istikrar ve huzurunu kendi istikrar ve huzurumuz olarak görmekteyiz’’ dedi.

Kasımi, ‘’Bize göre Müslüman milletlerin gelişmesi ve refahı sadece istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölge dışı güçlerin müdahalesi olmadan sağlanabilir’’ dedi.

Kasımi, ‘’ABD binlerce Kilometre uzaktan kendi menfaatleri ve stratejileri doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve güvensizleştirmek ve bölge dengelerine etki etmek istiyor ve İran, ABD’den daha çok bölge istikrar ve güvenliğini düşünmektedir’’ dedi.

İran’ın tüm askeri planlarını savunma amaçlı ve önleyicilik esasına göre dizayn ettiğini ifade eden Kasımi, ‘’İran’a göre bölgenin sebat, istikrarı ve güvenliği için esas tehdit ABD’nin belli hedefler doğrultusunda yaptığı müdahalelerdir’’ dedi.