17 Tem 2017 15:47
News Code: 3505346
0 Persons
Saibiler, Karun nehrinde vaftiz töreni düzenlediler

İran’da yaşayan Saibiler Saibi yeni yılı dolayısıyla İran’ın güneyinde bulunan Karun nehrinde vaftiz töreni düzenlediler.

Saibiîlik veya Mandeizm/Mandenizm (Mandaeans) Araplarca Sabiiye olarak adlandırılan gurup kendilerine bilgili, gnostik anlamlarına gelen Manden, din adamlarına ise Nasura demektedirler.

11. yy da Al-Biruni Gerçek sabiileri II. Kiros ve I. Artaserhas zamanında Babil sürgününden Jarusalem'e dönüşte geride kalan Yahudi kabilelerinin kalıntıları olarak tanımlamıştır.

Eskiden mensupları çoğunlukla Irak ve Suriye'de bulunurdu. Günümüzde ise Dünya üzerinde 60.000 ile 70.000 kadar Sâbiî olduğu tahmin edilmektedir.

Sabiilik keskin düalist bir dindir. Işık ve karanlık tanrıları bulunur ve Sabiiler bunlardan Işık tanrısına ibadet ederler. Sabii dinininde gündüz 3 kez, gece 2 kez kuzeye dönülerek Işık kralına ibadet edilir. Rişama denilen bir vaftiz türü kesinlikle bir akarsuda yapılmalıdır. Oruç, hac, kurban ibadetleri de bulunmaktadır. Âdem, Nuh ve Vaftizci Yahya'yı peygamber kabul eden bir dindir. Sabii dininin Asur, Babil inançları yanında Yahudilik, Hırıstiyanlık ve Müslümanlığa ait ögeleri de içinde barındırdığı düşünülmektedir.