Tüm ilahi din mensupları İran’da barış ve huzur içind yaşamaktalar

Uluslararası Asuriler Birliği Genel Sekreteri ve İranlı Asurilerin İslami Şura Meclis milletvekili Bet Keliya, bölgede Asuriler, Hristiyanlar, Yahudiler ve bir çok Müslüman’ın şiddet ve radikalizme kurban gittiğini belirterek, ‘’Biz İran’da hiç bir zaman böyle durum görmedik ve tüm ilahi din mensupları yan yana barış ve istikrar içinde yaşamaktadır’’ dedi.

Bet Keliya bir gurup Belçikalı öğrenci ile Tahran’da yaptığı görüşmede İran’daki kültür ve medeniyet tarihine işaretle, tüm ilahi din mensuplarının tarih boyunca İran’da barışçıl şekilde yaşadıklarını ve kendi mabetlerinde ibadet ve dini vecibelerini yerine getirdiklerini söyledi.

İran’da birçok ilahi dinlere mensup mabetler bulunduğunu ve bunların birçoğunun kültürel miras sayıldığını ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Yahudilerin Milletvekili Siyamek More Sedg de Yahudilerin ortaçağlarda ve ikinci dünya savaşındaki soykırımına işaretle, ‘’İran’da tüm ilahi din mensupları Müslümanlarla kardeşçe ve dostluk içinde yaşamaktalar ve İran bu coğrafya’da yaşayan herkese aittir ve bu aidiyet mezhep, etnik köken ve soy haricidir’’ dedi.

Sedg, ‘’İran’daki barışçıl yaşamın kökeninde Şii mezhebinin hoşgörüsü yatmaktadır ve bunun şekillenmesinde Şii ulemanın yüzyıllar boyunca çabası görmezden gelinemez’’ dedi.