Senayi: Ruhani’nin Rusya ile ilişkileri geliştirmek için geniş planları vardır

İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ikinci dönem Cumhurbaşkanlığında Tahran-Moskova ilişkilerinin gelişmesi için geniş planları olduğunu söyledi.

Rusya’nın Başkurıstan Özerk Cumhuriyeti Merkezi Ufa’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, İran-Rusya ilişkilerinin gelişmesi için tüm alt yapıların hazır olduğunu söyledi.

Senayi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ikinci dönem Cumhurbaşkanlığında taraflar arasındaki ilişkilerin gelişmesi için birçok plan ve programı olduğunu söyledi.

İran ve Rusya arasındaki Kültürel ve Sosyal Forum Başkuristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Başkenti Ufa’da düzenlenmektedir.

Forumda incelenecek konu başlıkları Politika ve Gençler, Milletler ve Dinler Arası İlişkilerin Koordinasyonu ve Turizm İşbirliği’dir.

Forum, Rusya Federasyonu Kavimler Federal Ajansı tarafından düzenlenmektedir.

Şiddet ve radikalizm, kültürel, sosyal, gençler ve turizm alanlarında karşılıklı ilişkilerin gelişmesi forumda ele alınacaktır.