Ayetullah Hamenei: Yargı gücü halkın meşru özgürlüklerinin savunucusu olmalı

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hemenei yargı erki başkanı ve üst düzey yetkililerini kabulünde yargı erkinin çok üstün yasal konumu ve yetkilerine temas ederek, yargı gücünün tüm alanlarda değişmesi zaruretini hatırlattı ve yargı gücünün toplumda genel hukukun sancaktarı olması gerektiğini ve gereken her alanda halkın hukukunu kararlılıkla savunması ve kanun karşıtlarına karşı sert tavırda bulunması gerektiğini söyledi.

"Değişim ve Cihadi Bakış açısı"nın yargı erkinin girişim ve planlamalarında zaruri olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, bu erkin üstün yasal konumuna binaen öteki iki erk üzerindeki ve yine toplumdaki etkisine temasla, "Anayasada açıkça belirtilmiştir ki kanunların yerinde icrasını denetlemek ve işlerin iyi idare edilmesini denetlemek görevi yargı erkinin görevidir. Yargıtay ve Sayıştay kurumları yargı erkinin iki önemli kolları olarak bu önemli sorumluluğu yürütmektedirler" ifadesini kullandı.

Yargı erkinin kendi yasal yetkililerini kullanması zaruretini belirten Ayetullah Hemenei, Kamu hukukunun ihya ve elde edilmesi ve halkın meşru özgürlüklerinin savunulmasının yargı gücünün en önemli görevlerinden olduğunu belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hemenei, ilahi nimetlerin korunmasına gereken özenin gösterilmesinin de zaruri olduğunu hatırlatarak "Gençler nimeti, İslam Cumhuriyeti nimeti, Yargı gücü nimeti ve elde ettiği kazanımlar nimeti, halkın İslam nizamı ve İslam inkılâbına karşı sevgi, itaat ve tabi olma nimeti, Allah Taala'nın vermiş olduğu büyük nimetlerdendir ve her kes bu nimetlerin zayi olmamasına ve onlardan azami yararlanılmasına gayret göstermelidir" dedi.

Seçimler, toz bulutları, burslar meselesinin, halkın haklarını savunma alanında var olan birkaç örnek olarak hatırlatan Ayetullah Hemenei, burslar meselesinde meselenin gerektiği gibi takib edilmediğini ve beklenilen sonucun elde edilemediğini söyledi.

Yargı gücünün, "Milli Güvenlik Yüksek Konseyi", "Kültür İnkılâbı Yüksek Konseyi" ve "Sanal âlem yüksek konseyi" gibi erk üstü kurul ve kurumlarda da bulunmasının bu erkin diğer yasal kapasitelerinden olduğunu hatırlatan İslam inkılâbı rehberi, yargı erki başkanı Ayetullah Amoli Laricani'nin sahip olduğu kişilik ve üstün ilmi konumu nedeniyle bu gibi hususlarda da etkili olabileceğini belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hemenei, uluslararası meseleler ve hukuki işlerin takib edilmesinin çok önemli olduğunu bildirerek, "Yargı gücü, yaptırımlar, ABD tarafından İran'ın mal varlığının müsaderesi, terörizm veya Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki gibi dünyanın mazlum şahsiyetlerinin müdafaası yahut Myanmar ve Keşmir Müslümanların desteklenmesi gibi konularda hukuki boyuttan meseleye müdahil olmalı ve kendi leh veya aleyhteki görüşünü kararlı bir şekilde dile getirmeli ve dünyaya yansıtmalıdır" dedi.

Konuşmasının devamında yargı erkinin çalışmalarının ilerletilmesi ve toplumda Yargı Erki ile ilgili "Umut bahşedici ve kurtarıcı ve huzur verici" fikrinin oluşturulmasının kanunsuzluklarla ciddi mücadele demek olduğunu, muhtelif şehirlere gizli müfettişlerdin gönderilmesinin kanunsuzluklar ve yanlış tutumların önlenmesinde etkili olacağını belirten Ayetullah Hemenei, yargı erki yetkililerinden denetim ve teftişlerin artırılmasını ve yargı gücünün kendi içinden ıslah edilmesini istedi.

Suçluların cezalandırılmasıyla birlikte onların yakınları ve aile fertlerinin haysiyetlerinin korunmasının zaruri olduğunu hatırlatan Ayetullah Hemenei, elbette nizamın haysiyetinin korunmasının söz konusu olduğu durumlarda, önceliğin nizamın haysiyetinin korunmasına verilmesi gerektiğini, çünkü artık meseleleri yakından takip ettikleri ve gelişmelerin farkında olduklarını ve yargı gücünün suçlulara karşı ciddi bir girişimde bulunmadığı telakkisinin oluşmaması gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hemenei bu açıklamasının devamında, adil ve vicdanlı yargıçların teşvik edilmesi karşılığında hatalı yargıçlara karşı tutum sergilenmesi ve cezalandırılması gerektiğini belirtti.

"Emri bil maruf ve Nahyi anil münker" görevini yapanların haklarının korunması İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasında gündeme getirtilen konulardan bir başkasıydı.

"Bazıları ısrarla anayasa ilkelerinden bazı bölümlerin tatil edildiğini belirtiyorlar. Ama onlar anlaşılan anayasanın Emri Bil maruf ve Nahyi anil münker ile ilgili olan 8. maddesini anayasanın ilkelerinden biri olarak kabul etmiyor ve meseleye bu açıdan bakmıyorlar" ifadesini kullanan İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında ülkede "Genel Öğretim" meselesine ve halkın öğretim alanındaki haklarının tahakkuk bulması zaruretine temasla, bunun da yargı erkinin görevlerinden olduğunu belirtti.

Kamu hukukunun ihya ve elde edilmesi ve halkın meşru özgürlüklerinin savunulmasının yargı gücünün en önemli görevlerinden olduğunu belirten Ayetullah Hemenei, ilahi nimetlerin korunmasına gereken özenin gösterilmesinin de zaruri olduğunu bildirdi ve "Gençler nimeti, İslam Cumhuriyeti nimeti, Yargı gücü nimeti ve elde ettiği kazanımlar nimeti, halkın İslam nizamı ve İslam inkılâbına karşı sevgi, itaat ve tabi olma nimeti, Allah Taala'nın vermiş olduğu büyük nimetlerdendir ve her kes bu nimetlerin zayi olmamasına ve onlardan azami yararlanılmasına gayret göstermelidir" dedi.

Ayetullah Hemenei ayrıca konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti Yargı Gücü mimarı olarak Ayetullah Şehid Behişti'nin üstün şahsiyetine övgüde bulunarak, Şehid Behişti adının yargı gücü ile kaynaştığını ve onun İslam İnkılâbının zaferinden kısa bir süre sonra bu erkte çok köklü değişim ve reformlar gerçekleştirmeyi başardığını söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce kısa bir konuşma yapan yargı erki başkanı, Ayetullah Hemenei'nin daha önceki tavsiyelerine dikkat çekerek, yargı erki içinde yolsuzluk ve kanunsuzluklarla mücadele ve yargıçların faaliyetinin sıkı denetimi, yargı 4. kalkınma programının tasvibi ve yürürlüğe girmesi, mahkûmlarla ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve mahkûmların sayısının %5 azaltılması, uzman elemanların yetiştirilmesi, etkili yargı tasarılarının hazırlanması, yargı erki faaliyetlerinin medya aracılığı ile toplumu yansıtılması, halka gerekli hukuki eğitim ve bilginin verilmesi, İran İslam Cumhuriyeti insan hakları kazanımlarının açıklanması son bir yıl içinde yargı erkinin girişim ve programlarından bazıları olduğunu bildirdi.

Geçen yıl yargı gücüne 15 milyon yeni dava dosyasının eklendiğini hatırlatan yargı gücü başkanı, "Direniş Ekonomisi Siyasetlerinin Takibiyle İlgili Programın Hazırlanması", "Ekonomik Yolsuzluklarla Mücadele ve Ekonomik Güvenliğin sağlanması", "İnsani kaynakların geliştirilmesi ve yargıçların sayısının artırılması", "Modern teknolojinin geliştirilmesi ve araştırmalar önem verilmesi" gibi durumların yargı erki gücünün diğer gündem çalışmalarından bazıları olduğunu bildirdi.