Cumhurbaşkanı adaylarının ilk açık oturumundaki görüşleri

12. dönem cumhurbaşkanları adaylarının ilk açık oturumu dün İran Devlet Televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Bu açık oturumda adaylar sosyal ve ekonomik çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladılar.

Bu açık oturumda adaylar özellikle gecekondulaşma, çevre ve ekonomi konularında görüşlerini ifade ettiler.

İbrahim Reyisi 16 milyon kişinin gecekondularda yaşadığını belirterek, bu hususta şehirleşme ve çeşitli hizmetlerle tapu hususlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Reyisi ekonomik alanda da alt düzey gelirlere sahip kesimlere daha çok ihtimam gösterip bunların mali açıdan güçlenmesini sağlamaya çalışacağını ifade etti.

Mustafa Mirselim bu konularla ilgili, göç sorununun bölgesel planlamalarla çözeceğini, su kaynaklarının doğru kullanımını sağlayarak birçok köydeki sorunların çözüleceğini söyledi.

Mirseli sosyal adaletin sağlanması için toplumda ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini ve bu yönde adım atacağını söyledi.

Haşemi Taba da çeşitli konularda öncelikler tanınması gerektiğini, çevre konularının en öncelikli konusu olacağını zira İran’ın korunmasının esas konu olması gerektiğini söyledi.

Haşemi Taba, mahrum, engelli ve korumasız kesimlerin korunmasına öncelik vereceğini bunun yanında Gayrı Safi Milli Hasılayı tarım ve alt yapı hizmetlerinin düzeltilmesi ile arttıracağını söyledi.

Ruhani de gecekondulaşmanın kökenlerinde işsizlik ve yeteri gelirden yoksunluk yattığını, göçten kaynaklandığını ve işsizliğin çözümü ile bu konunun çözülmesinde adım atılacağını söyledi.

Ülkenin doğusu ile batısı arasında bir denge kurulması gereğini ifade eden Ruhani, bu y önde sosyal ve mali rantlarla mücadele edilmesi gereğini vurguladı.

Galibaf da gecekondulaşmanın eşitsiz ekonomik fırsatlardan dolayı olduğunu ve onun çözümü için orta ve uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Galibaf, gelir dağılımının adaletsizliği ve sosyal fırsatların eşitsizliğini eleştirerek bunların düzeltilmesi gereğini vurguladı.

İshak Cihangiri de gecekondulaşmayı ülkenin sorunlarından biri olduğunu bu sorunun çözümü için bilimsel yöntemler ile çözülmesi gereğini vurguladı ve 11. Hükümet zamanında bu konunun çözümü için atılan adımları saydı.

Cihangiri, eğitimde adaletin olması gerektiğini belirterek, siyasette de asaletin olması gereğini ve bunun anlamının bir kişinin bir düşünce ve ya siyasi akıma bağlı olmaksızın hak ettiği bir konumda olması anlamı taşıdığını ve siyasi akımlar arasında adalet sağlanması anlamı taşıdığını ifade etti.

19 Mayıs günü gerçekleşecek 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Cumhurbaşkanı Ruhani, Seyyid İbrahim Reyisi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tahran Belediye Başkanı Mohammad Bager Galibaf, Eski Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mustafa Mir Selim ve Eski Spor Bakanı Seyyid Mustafa Haşemi Taba katılmaktalar.

İkinci açık oturum 5 Mayıs tarihinde siyasi konular içeriği ile ve son açık oturum 12 Mayıs tarihinde ekonomik konulu başlıklarla düzenlenecektir.

Seçimlerden önce belirtilen zaman dilimi çerçevesinde tüm adaylar eşit şekilde canlı ve kayıt yapılmış programlarla iç ve dış ülkelerdeki İran vatandaşlarına programlarını tanıtacaklar.

Cumhurbaşkanı seçimleri ile birlikte Köy ve Şehirler Encümen seçimleri de yapılacaktır.

Saltanatın 1979 yılında İran’da devrildikten sonra İran genelinde ortalama her yıl bir seçim yapılmıştır.