Ayetullah Hamenei: İslam adına terörist gurupların oluşturulması ABD ve Siyonist rejim komplosudur

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam adına terörist gurupların oluşturulması ve Irak, Suriye, Bahreyn ve Yemen gibi İslam ülkeleri arasında ayrılık salmanın zalim ABD ile Siyonist rejimin komplolarından olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, İslam Peygamberinin Bisetinde üst düzey askeri ve sivil yetkililer ve Tahran’da mukim İslam ülkelerinin Büyükelçilerini kabulünde onlara hitaben yaptıkları konuşmada, İslam Peygamberinin Bisetinin karanlık, cehalet, zulüm, gururun sardığı bir dünyada olduğunu ve İslam peygamberinin adalet ve insafa dayalı bir hükümete davetle ve zulme karşı durmakla Biset programının tüm dönemler ve tüm insanlık toplumlarında uygulanabilirliğini gösterdiğini söyledi.

İnsanlık topluluğunun günümüzde Biseti tam olarak algılamak ve özümsemesi gereğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, İslam Cumhuriyetinin oluşması ve Peygamber yönetiminden bir parçalarının bu yönetim şeklinde belirlemesi sonrası insanlık topluluklarının düşmanlarının bu hareketin kökeni olan İslam ile düşmanlıklarının arttığını söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Bu düşmanlığın temelleri İslam’ın insan topluluklarını yetiştirmedeki güç, manevi ve maddi medeniyetlere aynı anda güç verme yetenekleri ve İslam’ın zulme karşı duruşundan kaynaklanmaktadır’’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Dünya zalimleri İslam Cumhuriyeti ile diğer ülkelerden daha düşmanlar fakat onların esas meselesi İslam’dır ve bunun tüm Müslümanlar algılamalılar’’dedi.

Bu konuyu İslam Dünyasına anlatmanın Müslüman ülke yöneticilerinin görevi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’İslam ülkeler ABD’nin bir İslam ülkesi ile birlik olmak ve diğer İslam ülkesi ile düşmanlığının amacının İslam Dünyasının birliğini ve İslam Dünyasının ortak menfaatlerini algılamayı engellemek olduğunu bilmeliler ‘’ dedi.

Yağmacıların elinin bazı bölge ülkelerinin cebinde olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, yağmacıların yağmalarına devam etmek için İran veya Şiiliği onlara düşmanı olarak göstermeye çalıştıklarını fakat herkesin zorbalar karşısında durmasının İslam dünyasının ilerleme yolu olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamenei, İran millerinin zorbalıklar karşısında durma azminin sarsılmaz ve kati olduğunu belirterek bu azmin devam etmesi sürece düşmanların hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi.

Gelecek ay İran’da gerçekleşecek seçimlere değinen Ayetullah Hamenei, ‘’Seçimlere katılmak halkın görevidir ve seçimler onların şan, hak ve gücünün tecelli ettiği yerdir. Bunun yanında halkın duruşu düşmanın cesaretini kıracak ve hareket kabiliyetini ondan alacaktır’’ dedi.

ABD’nin eski ve yeni yöneticilerinin İran milleti ile düşmanlıkta hepsinin ortak tehditler ve politikaları olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ABD’liler İran’a darbe indirmek için her zaman her şeyi yaptılar fakat herkes İran’a saldırının zararına olacağını bilmeli zira İran milletinin bu saldırı karşısında tepkisi çok güçlü olacaktır’’ dedi.

İran halkının geleceğinin Allah’ın inayetleri, milletin iman ve dayanması ile geçmişten daha iyi olacağını ifade eden Ayetulah Hamenei, ‘’İman, birlik, direniş ve meydanlarda olmayı koruyarak içerideki potansiyelleri kullanarak ve akıllıca planlamalarla Nizamı içten öyle güçlendirmeliyiz ki düşman yapacağı düşmanlıklardan soğusun ve bundan vazgeçsin’’ dedi.

Ayetullah Hamenei sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı adaylarına hitaben, ‘’Halka tek söz veriniz. Ülkenin ilerlemesi, ekonomik gelişmesi ve sorunların çözümü için sınırların dışına bakmayıp ülke kapasitelerinden yararlanma sözü veriniz’’ dedi.

Ayetullah Hamenei’nin sözlerinden önce Cumhurbaşkanı Ruhani de yaptığı konuşmada, İslam Dünyasının şiddet, terör, tekfircilik, istikrarsızlıklarla boğuştuğunu belirterek, ‘’Bugün İslam Dünyasında her zamandan daha fazla Biset kelimesini duymaya ihtiyaç duyuyoruz ve İslam Dünyasını sorunlardan ve istikrarsızlıklardan kurtulmak için tüm çabalar harcanmalı’’ dedi.