Ayetullah Hamenei: Ülkenin önceliği ekonomik gelişmedir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ekonomik gelişmenin ülke önceliğini bildirdi.

Ordu Günü dolayısıyla üst düzey komutanlar ve ordu mensuplarını kabul eden Ayetullah Hamenei, ülke güvenliğinin temininde ordunun iktidar ve yeteneklerine değinerek askeri kuvvetleri güvenliğin sağlanmasında önemli eksenlerden olduğunu söyledi.

Düşmanın emellerine ulaşmayı önlemek için ekonomik, bilimsel, araştırma, eğitim ve kültürel alanların etkisine vurgu yapan Ayetullah Hamenei, ülkenin birinci önceliğinin ekonomik konular olduğunu belirterek, ‘’Yetkililerin esas görevi, direniş ekonomik politikalarını özellikle istihdam alanında izlemek ve halkın geçim sıkıntısını gidermek ve süper güçler karşısında durmak ve korkmamaktır’’ dedi.

Gelecek ay yapılacak seçimlere değinen Ayetullah Hamenei, seçimlerin İslam Cumhuriyetinde İslami demokrasinin simgesi ve düzenin güç, iktidar ve izzeti olduğunu belirterek, ‘’Halk, yetkililer ve adaylar seçimlerin kıymetini bilmeliler ve sağlıklı, güvenlikli ve katılımı yüksek bir seçimin yapılmasının şartları hazırlanmalı’’ dedi.

Ayetulah Hamenei,’’ Şimdiden yabancı medyanın, düşmanların propagandasını yaparak seçimleri kötülemeye başladığını görüyoruz, ancak İran milleti Allah’ın lütfüyle sahip olduğu her zamanki duyarlılığı ve akıllılığı ile bu tür komploların karşısında durarak, heyecanlı, sağlam ve geniş çaplı bir seçim gerçekleştirecektir. Bu, ülkemiz için büyük bir kazanımdır ve İran’ı sorunlara karşı koruyacaktır’’ dedi.

İmam Humeyni tarafından Devrimin ilk yıllarında Ordu Gününün belirlenmesine değinen Ayetullah Hamenei, ‘’Bu doğru karar ordunun devrim zaferi sonrası tüm olaylarda parlamasına sebep oldu’’ dedi.

Ordunun parlak karnelerinden birinin içteki komplolar karşısında direniş olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, kutsal savaş dönemindeki yüksek ahlak ve maneviyatı savaş gücü ile birleştirmenin İran ordusunun diğer onur kaynaklarından olarak saydı.

İran ordusunun bugün düşünsel ve manevi ve mukaddes gerekçelere sahip olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei bu değerlerin kıymetinin bilinmesi ve güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Silahlı kuvvetlerin manevi ve psikolojik hazırlıklarının artması gerektiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Bir ülke güvenliğinin temininde silahlı kuvvetlerin rolü çok önemlidir, silahlı kuvvetler ne kadar güçlü olursa bu güvenliğin sağlanmasında etkili olacaktır’’ dedi.

Düşmanın esas planlarından birinin ekonomik alandaki zaafları kullanarak millete darbe indirmek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bundan dolayı direniş ekonomisi politikaları özellikle istihdam ve üretim ve halkın geçim konularına vurgu yaptıklarını ifade etti.

İslam Cumhuriyeti düzeninin bir ok kuvvetli noktası olduğunu ve bu kuvvetli noktaların zayıf noktalardan nitelik ve nicelik olarak fazla olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bu güçlü noktalardan birinin İran milletinin süper güçlerin karşısında durmak olduğunu belirterek, ‘’Mütecaviz güçlerin milletleri ve devletleri korkutup gayrı meşru menfaatlerini temin etmek için uygulamalarından biri kendini büyük gösterip tehdit dili kullanmaktır. Bir ülke için en kötü durum ülke yetkililerinin bu tehditlerden korkmaktır, zira bu durumda yol düşmanın tecavüzüne açılır. Ülke işleri akıl, tedbir ve hikmet ile yapılmalı fakat bunlar cesaretle birlikte olmalılar. Tehditlerden korkmak bedbahtliğin ilk adımıdır. Korkmak isteyenler korkabilir fakat bunun milletin ve halkın ayağına yazmamalı zira İran milleti direnişe devam ediyor’’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ABD ve ondan büyükleri de halkına bağlı bir düzen ve düzenini seven halklar karşısında hiçbir şey yapamaz’’ dedi.