Hüccetülislam Reyisi resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurdu

Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reyisi bugün seçim Merkez Bürosuna gelerek 12. Dönem Cumhurbaşkanlığına resmen adaylık başvurusunu yaptı.

Reyisi Seçim Merkez Bürosunda yaptığı açıklamada tüm adaylar ve seçimi yapanlar için önemli olan şeyin kanun olduğunu bildirdi.

Kanunun uygulayıcısı olanların kanuna bağlı olmaları gereğini ifade eden Reyisi, ‘’Seçim demokrasisi ve halkın oyuna başvurmak kanunu uygulamadan mümkün değildir’. Adayla halktan daha çok kanuna bağlı olmalılar. Adayları destekleyen ve seçim büroları da kanun çerçevesinde hareket etmeliler’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıtlar Salı günü başladı ve yarına kadar devam edecektir.

Seyyid İbrahim Reyisi 1960 yılında Meşhet kentinde dünya’ya geldi.

Geçen Sene 8. İmam Rıza Toliyetini üstlenen Reyisi daha önce İran Radyo Televizyonuna Denetim Konseyi Başkanlığı, Genel Savcılık, Özel ulema savcılığı görevlerini üstlenmişti.

Reyisi, Rehberlik Uzmanlık Meclisi üyesidir.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Seçim Merkez Bürosu 5 gün süre ile 08-18 saatleri arasında adayların başvurularını kabul edecektir.

Anayasanın 115. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı seçim kanununun 35. Maddesi gereği adaylar İran asıllı, İran vatandaşı, müdür ve müdebbir, takva, emanet ve iyi hal sahibi, mümin ve İslam Cumhuriyeti esasları ve ülkenin resmi mezhebine bağlı dini veya siyasi rical’den olmalılar.

Adaylar kendileri veya vekilleri gerekli evrak ile birlikte başvuru yapabilirler.

Bugüne kadar 800’ü aşkın kişi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kayıt yaptırmıştır.