İran, Suriye’ye gerçekleri araştırma komitesi gönderilmesini önerdi

İran’ın Kimyasal Silahları Önleme Örgütündeki daimi temsilcisi Alirıza Cihangiri, örgütün olağanüstü toplantısında Suriye’ye gerçekleri araştırma komitesinin gönderilmesini istedi.

Cihangiri, Suriye’de kimyasal silah kullanımı ile ilgili iddiaları araştırmak için uluslararası uzman ve tarafsız bir gurup oluşturulmasını istedi.

Suriye’nin Han Şeyhun’daki olaydan dolayı derin üzüntülerini bildiren Cihangiri, ‘’Han Şeyhun’daki facia sonrası dünya bir kez daha temelsiz iddialara dayanarak Suriye’nin Elşeriat’ın bombalanmasına şahit oldu’’ dedi.

Cihangiri, ‘’İran, zoraki savaş döneminde kimyasal silahların sistematik kullanılması kurbanı olan bir ülke olarak, kimyasal silahlarlın tüm şartlarda ve her yerde, kim tarafından ve kime karşı olursa kullanılmasını, mahkum ederek, bağımsız bir ülkeye ispatlanmamış iddialarla saldırmanın tehlikeli, tahrip edici ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve bu gibi olayların Suriye’deki durumun daha girift hale gelmesine ve terörist gurupların güçlenmesine sebep olacağına inanmaktadır’’ dedi.

Kimyasal Silahların Önlenme Kurumu Genel Sekreterin bu konu ile ilgili hiçbir şeyin net olmadığı sözlerini hatırlatan Cihangiri, bazı ülkelerin ellerinde teknik bilgiler olmadan başka ülkelerini yargılayarak itham etmelerinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.