3 Nis 2017 16:36
News Code: 3439367
0 Persons
Ülke nüfusunun yarısı 30 yaş üstündedir

Geçen sene İran’da yapılan nüfus sayımı verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 50’sinin 30 yaşın üstünde olduğu bildirilmektedir.

10 Sene önce yapılan nüfus sayımına göre bu rakam 25 yaş idi.

Son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 24’üdü 0-14 yaş gurubunda, 25.1’i 15-29 yaş gurubunda ve yüzde 6.1’i 65 yaşın üstündeler.

30 sene önce nüfus büyüme hızı yüzde 4 ve ülke nüfusunun yüzde 45.5’i 0-14 yaş gurubu arasındaydı.

Ülke nüfusunun ortalama yaşı son 4 yılda 31.1 olmuştur. Bu rakam erkekler ve kadınlarda sırası ile 30.9 ve 31.3 olmaktadır.

Sayıma göre ülke nüfusunun 44.8’lik bölümü 30 ile 64 yaş gurubu arasındadır.

Doğum oranlarının azalması nüfus yaşlanmasındaki en önemli etkendir.