Ayetullah Hamenei: Düşman Milli İktidar nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmakta

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, düşman’ın milli iktidar nedeni olan nedenlere saldırdığını belirterek, yetkililer ve halkın görevinin milli iktidar nedenlerini ve bunun yanında düşmanı tanıması olduğunu söyledi.

Kum Kentinden binlerce kişiyi kabul eden Ayetullah Hamenei, ‘’Dini İman ve Marifet’’, ‘’Bilimsel Güç’’, ‘’Dirençli Ekonomi’’ ve ‘’Milli İzzetin Korunması’’ dörtlüsünü ülke iktidarının 4 temel etkeni olduğunu ve tüm yetkililer, halk, üniversiteliler, dini havzaların, aydınların görevinin bu unsurları güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kum halkının 9 Ocak 1979 yılındaki kıyamı yıl dönümünde yapılan görüşmede Ayetullah Hamenei, ‘’Bu kıyamın en önemli dersi düşmanı ve onun yönelimlerini tanımak ona göre ve zamanında ve dikkatli bir şekilde eyleme geçmektir. Kum halkının kıyamı etkisini gösterdi ve sonraki hareketlerin öncüsü olarak nihayetinde İslam İnkılabının zaferine yol açtı’’ dedi.

İslam İnkılabını İran halkını bağımlılık ve geri kalmışlıktan kurtulmak için büyük sıçrama olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, bu hareketin, bağımlılıkta ve geri kalmışlıkta yararları olanların direnci ile karşılaşacağını söyledi.

İslam İnkılabında düşman yaratma iddiasında bulunan bazı görüşlere değinen Ayetullah Hamenei, ‘’İnkılap ve İran milleti hiçbir zaman düşman yaratmak peşinde değiller, İran’ı gasp edenler bugün ülkeden kovulmuşlar ve onlar ile birlikte menfaatleri bağımlılık ve geri kalmışlıkta olanlar İran’ın kanlı düşmanlarıdırlar’’ dedi.

Düşmanlığın ortadan kalkması için düşmanın umutsuzluğa kapılması gerektiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Harici düşmanlarımız ABD, İngiltere, uluslararası kapitalistler ve Siyonistlerdir. İçteki düşmanlarımız, umutsuzluk, halsizlik, mutsuzluk, tembellik, yanlış politikalar, körü davranışlar, çeşitli ihtilaflar ve dar görüşlülüktür’’ dedi.

Yabancı düşman varlığının bir slogan olmadığını belki bir gerçek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ABD’nin iyi huylu dışişleri bakanı bir sonraki hükümete olabildiğince İran’a zorluk çıkarılması ve ambargoları korumasını zira bu yöntemlerle İran’dan imtiyaz alınabileceği tavsiyesinde bulunuyor. Bu düşman değil midir? Bu da düşmandır hem de gülen bir düşman ve bu düşmanın İran’ı şer ekseni olarak nitelendirenlerden bir farkı yoktur. Düşman’ın varlığı slogan değildir, gözümüzü açarsak düşmanı görürüz’’ dedi.

Ayetullah Hamenei, İngilizlerin düşmanlığı ile ilgili olarak, ‘’Yaşlı sömürgeci İngiltere tekrardan Fars Körfezine gelmekte ve bölge ülkelerini kullanarak menfaatlerini sağlamaya çalışıyor, kendisi gerçek bir tehdit olmasına rağmen İran’ı tehdit olarak göstermekte. İngilizlerin hedeflerinden biri Irak, Suriye, Yemen ve Libya’yı bölmektir ve İran için de aynı şeyi düşünmekteler fakat İran kamuoyundan korktukları için bunu dillendirmiyorlar. Onlar KOEP sonrası dönem için İran aleyhine sınırlamalar planlamakta ve bazı yerel halkları silahlandırarak bunları İran aleyhine kullanmak istiyorlar’’ dedi.

Düşmanın hedefinin İran milleti ve İslami düzen olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Eğer bazı zamanlar onlar bazı şahıslar veya kurumlarla düşmanlık ediyorlarsa bu o kişi veya kurumun onların önünde durduğu için olmakta ve düşman bu kişiler veya kurumları yolundan kaldırmayı hedeflemekte’’ dedi.

Ülkedeki milli iktidarın en önemli unsurlarından birinin özellikle gençlerde dini iman olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, günümüzde dini imanın zayıflatılması veya ortadan kaldırılması için büyük çabalar sarf edildiğini fakat bunların önünde durulması gerektiğini söyledi.

Bilimsel gücün ülkenin ikinci İktidar nedeni olarak sayan Ayetullah Hamenei, bazı satılmış unsurların gençleri umutsuzluğa sevk edip ülkeden göç etmeye zorlamalarına rağmen İran’ın devrimci ve mümin genlerinin bilimsel hareketlerine devam ettiklerini ve ülkenin dirençli hale getirmenin yollarından birinin bilimsel hareket olduğunu söyledi.

Dirençli ekonomiyi ülke iktidarının üçüncü etkeni olarak sayan Ayetullah Hamenei, ‘’Halk işsizlik ve durgunluk gibi sorunlarla boğuşmamalı ve yetkililer de sadece konuşmamalılar. Ambargoların esas sebebi, ekonomik sorunlar yaratmak ve halka baskı uygulamak ve halk ile nizam arasını açmaktır. Ekonominin güçlendirilmesi yollarından biri petrol gelirlerinden kurtulmaktır. Zira petrol fiyatı ülkelere baskı unsuru olarak kullanılmaktadır’’ dedi.

Ülkenin Milli İzzetinin korunmasını milli iktidarın 4. Unsuru olarak sayan Ayetullah Hamenei, ‘’Milli İzzet, uluslararası müzakerelerde, diplomatik görüşmelerde ülkenin izzetinin korunması ve zorbalığa boyun eğmemektir’’ diye konuştu.

Ayetullah Hamenei, ‘’Mili İktidar unsurlarını tanıyıp güçlendirdiğimiz takdirde, düşmanın hedefleri bilip onlara karşı cephe aldığımızda planlama yapıp direnebiliriz, bu unsurları tanımayıp basiret sahibi olmazsak düşmana istemeden yardımcı olabilir ve düşman yerine dostlarımızı da hedef alabiliriz’’ dedi.