KOEP'in ikinci 3 aylık uygulama plana İslami Şura Meclisine dunuldu

Kapsamlı Ortak Eylem Planının ikinci 3 aylık uygulama planı İslami Şura Meclisine sunuldu.

Dün dışişleri bakanlığı tarafından İslami Şura meclisi Milli Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonuna sunulan üç aylık rapor'da nükleer faaliyetlerle ilgili son durum, yaptırımların siyasi ve hukuki dayanakların çökmesi ve pratikte yaptırımların kaldırılması gibi başlıklar yer alıyor.

41 sayfa ve beş başlıktan oluşan raporun bir bölümünde, geçen yıl İran ile 5+1 grubu ülkeleri arasında imzalanan KOEP anlaşmasının icra aşamasında bir takım başarıları ve bir taktım sorunları beraberinde getirdiği belirtilmekte.

Rapor, nükleer faaliyetlerle ilgili, ambargoların hukuki ve siyası altyapısının ortadan kalkması, uygulamada ambargoların kalkması, KOEP dışı sınırlamalar ve diğer sorunlar başlıklarından oluşmaktadır.