Ayetullah Hamenei: İran halkı dini demokrasinin parlayan yüzünü seçimlerde gösterdi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyis Ali Hamenei, basiretli ve azimli İran halkının seçimlerde dini demokrasinin parlak yüzünü gösterdiğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'da Cuma günü düzenlenen seçimler dolayısıyla İran milletine hitaben bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamenei mesajında kararlı ve bilinçli İran halkına İslam nizamının çağrısına uyarak yılmaz bir azim ve unutulmayacak bir coşku içerisinde dini demokrasiyi dünyaya yansıttığı için teşekkürlerini bildirdi. Yeni meclisi ağır görevlerin beklemekte olduğunu vurgulayan İnkılap Rehberi'nin mesajı şöyle:

‘Bismillahirrahmanirrahim,

Yeni bir büyük sınavda daha bilinçli ve kararlı İran halkını zafere erdiren Alim ve Kadir olan Allah'a şükürler olsun ki onlar İslam İnkılabı'nın başından beri 36. kez bir genel seçime daha yılmaz bir azim ve unutulması mümkün olmayacak bir coşkuyla katıldı ve yasal bir zaman diliminde ülkenin kaderini belirlediler; iki güçlü ve önemli meclisdeki temsilcilerini seçti ve bir kez daha dini demokrasiyi dünyaya yansıttılar.

İslami İran, milletiyle iftihar etmekte ve ülke genelinde herkesin boy göstermesi ve milli kudretin yenilenmesine imkan tanıyan sistemin istihkamı nedeniyle gurur duymaktadır.

İslam nizamının çağrısına uyarak seçimlere katılan herkese teşekkür etmeyi kendim için bir görev bilmekte ve geçtiğimiz Cuma gününü, bu yorucu ancak görkemli günü biçimlendiren İran halkına ilahi hidayet ve ödül niyazındayım.

Ülke yetkililerine gerek İslami ŞuraMeclisi ile Uzmanlar Meclisi'ne seçilenlere ve gerekse diğer güç erklerinde ve çeşitli örgütler ve kurumlarda icrai görevlerde bulunan yetkililere, halkın layık olduğu teşekkürü yine halka, ülke ve İslam nizamına sadık hizmetleri vasıtasıyla yerine getirmelerini hatırlatmaktayım. Bu temsilciler sade bir hayata ve pak ellere sahip olmak, mes'uliyet makamında devamlı olarak hazır bulunmak, milli çıkarları şahsi çıkarlara tercih etmek, ecnebilerin müdaheleleri karşısında cesaretle dikilmek, hainler karşısında inkılapçı tepki, düşünce ve amelde cihad ve kısacası Yaratıcı'nın rızası için yaratılanlara hizmet anlayışını görev süresi boyunca daimi proğramları olarak bilmeli ve her ne pahasına olursa olsun bu çizgiden sapmamalıdırlar.

Çok hassas olan mevcut dönem, hemen herkesin ve özellikle de sizlerin duyarlılığınız, uyanıklık ve yılmaz azminizi talep etmektedir.

Temel hedef, ülkenin ilerlemesidir. İçinde onurlu bir milli bağımsızlığı barındırmayan zahiri bir ilerleme kabul edilemez. İlerleme, dünya emperyalizminin sindirim sisteminde eriyip gitmek değildir. Milli kimlik ve haysiyetin muhafazası için tek yol, doğurgan ve çok yönlü bir ilerlemedir. Bu önemli konularda gelecek meclisin omuzlarında ağır görevler bulunmaktadır. Yeni meclisin Allah ve halk karşısında cevap verebilme gücüne sahip olduğunun herkes tarafından gözlemlenmesi umulur.

Bu görkemli seçimlerin organizatörleri, icrai yetkililer, denetim görevlileri, güvenlik güçleri ile Radyo-Televizyon Kurumu ve diğer etkili şahıslar ve kuruluşlara samimi teşekkürlerimi iletmekteyim.

Allahu tealadan herkes için başarı niyazındayım.'

Seyyid Ali Hamenei / 28 Şubat 2016