21 Şub 2016 16:33
News Code: 3038120
0 Persons
Şemhani: Gerginlik bölge ülkelerinin zararınadır

İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, gerginliğin bölge ülkelerinin zararına olduğunu söyledi.

Şemhani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki derin ve tarihi ilişkilerin bölgesel ilişkilerde örneğine az rastlanır bir birliktelik yarattığını, İran’ın dış politika önceliğinin komşularla ilişkilerin gelişmesi ve ortak menfaatler doğrultusunda yapıcı ilişkilerin arttırılması olduğunu söyledi.

Şemhani, Umman'ı dost ve bölgede güvenilir bir ortak olarak niteleyerek, 'yaptırımlardan sonra oluşan yeni ortamda, iki ülke arasında siyasi ve iktisadi bütün alanlarda işbirliklerini geliştirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini' söyledi.

Şemhani, İran'ı, bölgede terörizmden zarar görenlerin dertlerinin ortağı olarak nitelerken, İran'ın buhranların çözümü için elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını ve bu doğrultuda İslam dünyasının maddi ve manevi kaybını önlemeye çalıştığını söyledi.

İran milli güvenlik yüksek konsey sekreteri, İran'ın önceliğinin halkın isteği ve milletlerin geleceğinin belirlenmesinde onların hukukuna saygı göstermek olduğunu belirterek, Suriye ve Bahreyn'de askeri seçeneklerin ve de Yemen halkının bombalanmasının milletlerin kendi ülkelerinin yönetimini belirlemedeki iradelerini kıramayacağını bildirdi.

Alevi de , geçmişteki tecrübelerden istifade edilerek ve bölgede her türlü gerginlikten sakınarak, askeri araçlara başvurulmadan ihtilafların siyasi yollarla halledilmesi gerektiğini söyledi.